محصولات پلاستیکی کشاورزی

26محصول
   
امنیت خرید :
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  گلدان های گرد رومیزی و گرد آویز شهر آذین در 12 رنگ شاد و متنوع موجود میباشد
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  واشر بست ابتدایی شیر 16 کشت بان ،برای آب بندی شیر 16 به 16 ، شیر تیپ به 16 ، رابط تیپ به 16 مورد استفاده قرار می گیرد و باعث آب بندی قطعات مونتاژ شده می شود.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  رابط تیپ به 16 ، رابطی است بین نوار آبیاری و لوله 16 یا نوار آبیاری با لوله اصلی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  رابط بست انتهایی لوله 16 میلیمتری کشت بان در انتهای لوله 16 و برای انسداد ته لوله به کار می رود
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  بست ابتدایی لوله 16 میلیمتری کشت بان ، رابطی است بین لوله 16 و لوله اصلی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  سه راه قطره چکان دار (قطره چکان بین خطی)کشت بان ، رابطی است که دو سوی آن بین دو لوله 16 میلیمتری مونتاژ شده و در سر سوم آن قطره چکان باز شونده و تنظیم شونده وجود دارد .
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  رابط تیپ به تیپ ، رابطی است دو سر نوار آبیاری را به هم وصل می کند. این رابط پیچی بوده و به راحتی مونتاژ می شود.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  شیر اتصال نوار آبیاری (شیر تیپ به 16 )، رابطی است بین نوار آبیاری و لوله 16 میلیمتری و یا سایر لوله های پلی اتیلن
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  شیر اتصال 16 به 16 میلیمتر، رابطی است بین دو لوله 16 میلیمتری و یا یه لوله 16 با لوله اصلی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  نوار آبیاری 20 سانتیمتری کشت بان ، لوله نواری قطره چکان سر خودی است که به سادگی و سرعت قابل نصب است و از کارایی بالایی برخوردار می باشد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کارتن
توضیحات مهم:  زانو اتصال پیچی آب رسانی پلی پروپیلن قطر 16 تا 125 میلیمتر قطر 20 25 32 40 50 63 75 90 110 م م میل
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کارتن
توضیحات مهم:  رابط اتصال پیچی پلی پروپیلن قطر 20 تا 125 میلیمتر آب رسانی قطر 25 32 40 50 63 75 90 110 125 میل م م pp
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کارتن
توضیحات مهم:  درپوش انتهایی پیچی آب رسانی 10 و 16 اتمسفر سایز 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 میلیمتر م م اتصال پیچی آب رسانی پلی پروپیلن
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کارتن
توضیحات مهم:  سه راه نر سایز 20*1/2*20 تا 110*4*110 میلیمتر اندازه قطر 25 32 40 50 63 75 90 110 م م اتصال آب رسانی پلی پروپیلن pp
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کارتن
توضیحات مهم:  اتصال ماده آب رسانی پلی پروپیلن 1/2*20 تا 5*125 م م 1/2*25 3/4*25 3/4*32 1*32 1/4 1*40 1/2 1*50 2*63 2*75 2*90 4*110 4*125 میلیمتر pp
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کارتن
توضیحات مهم:  سه راه ماده پلی پروپیلن سایز 20*1/2*20 تا 110*4*110 میلیمتر اتصال پیچی آبرسانی با اندازه قطر خارجی 25 32 40 50 63 75 90 110 م م pp
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کارتن
توضیحات مهم:  تبدیل پیچی پلی پروپیلن 20*25 تا 110*125 میلیمتر آب رسانی قطر 20*25 25*32 25*40 32*40 32*50 40*50 32*63 40*63 50*63 50*75 63*75 63*90 75*90 90*110 110*125
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کارتن
توضیحات مهم:  اتصال آبرسانی پیچی زانو نر پلی پروپیلن سایز قطر 20 25 32 40 50 63 90 110 م م میلیمتر 1/2 3/4 1/4 1 1/2 1 2 3 4 اینچ inch 10 و 16 اتمسفر at
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کارتن
توضیحات مهم:  اتصال آب رسانی مغزی تبدیلی پلی پروپیلن قطر 3/4 *25 ، 1*32 ، 3/4 1*40 ، 1/2 1 *40 ، 2*50 ، 2*63 ، 1/2 1 *75 اینچ م م میلیمتر پیچی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کارتن
توضیحات مهم:  سه راه تبدیلی پلی پروپیلن آبرسانی 10 و 16 اتمسفر سایز 25*20*25 تا 125*110*125 م م میلیمتر اتصال پیچی
در حال ارسال اطلاعات...