خدمات پلاک

8محصول
   
امنیت خرید :
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  حک با اسید و امکان رنگ کردن
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  حـکـاکی ایـن مـحـصـول بـه روش اسـیـد شـوری و امـکـان رنـگ قـسـمـت هـای حـک شـده از مـوارد بـرتـری ایـن تـگ هـا نـسـبـت بـه تـگ هـای حـک شـده بـا لـیـزر مـی بـاشـد
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  استنلس استیل
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  چاپ افست با پوشش ورنی کوره ای
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  چاپ افست با پوشش ورنی کوره ای
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  چاپ افست با پوشش ورنی کوره ای
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  دستگاه های پلاک زنی تک مخزنه برای ردیابی محصول، نمایندگی انحصاری فروش و خدمات پس از فروش شرکت درخشش افرنگ، سرعت حک : در یک پلاک در 11 ثانیه 15 کاراکتر، کارا و بسیار با دوام
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  دستگاه پلاک زنی دو مخزنه برای ردیابی محصول نمایندگی انحصاری فروش و خدمات پس از فروش شرکت درخشش افرنگ تکنولوژی و استحکام ، سرعت حک : در یک پلاک در 11 ثانیه 15 کاراکتر بسیار با دوام
در حال ارسال اطلاعات...