روشویی

2محصول
   
امنیت خرید :
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  روشویی های خانگی سنگ مصنوعی یکپارچه اس بی ای
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  روشویی عمومی سنگ مصنوعی اس بی ای با قابلیت یکپارچگی قرنیز، رویه، ابزار لبه و لگن به همراه جذب یک صدم درصدی آب این محصول را در جایگاه مناسبی قرار داده است.
در حال ارسال اطلاعات...