مسدود کننده امواج موبایل (جمر)

12محصول
   
امنیت خرید :
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  مسدود کننده موبایل ای اس تی مدل EST-808KC ،مسدود جینی، پوشش ۵ تا ۲۰ متر
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  مسدود کننده موبایل ای اس تی مدلEST-808HD
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  مسدود کننده موبایل ای اس تی مدل EST-808FII
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  مسدود کننده موبایل ای اس تی مدل EST-808KA1 ،مسدود کننده GPS دستی قوی فندکی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  مسدود کننده موبایل ای اس تی مدل EST-808KD(808HE2 ،مسدود قوی جلسه ایی جینی،پوشش ۱۰۰ متر
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  مسدود کننده موبایل ای اس تی مدل EST-808J ،مسدود آنتن سر خود، پوشش ۱۰۰ متر تا ۲۰۰ متر بسیار حرفه ایی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  مسدود کننده موبایل ای اس تی مدل EST-808I ،بدون ریموت ۵ وات واقعی، پوشش ۲۰۰ تا ۵۰۰ متر 6 شاخ
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  مسدود کننده موبایل ای اس تی مدل EST-505E ،با ریموت، پوشش۲۰۰ تا ۵۰۰ متر ۵ شاخ
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  مسدود کننده موبایل ای اس تی EST-808A ،جمر ۲ وات ۱۰۰ متر پوشش فول فرکانس
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  مسدود کننده موبایل ای اس تی مدلEST-505D ،با ریموت ،پوشش۳۰۰ متر مربع فول فرکانس
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  مسدود کنند موبایل ای اس تی مدل EST-505AA ،بدون ریموت، پوشش۱۰۰ متر مربع فول فرکانس
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  با ریموت، پوشش۱۰۰ متر مربع فول فرکانس
در حال ارسال اطلاعات...