اسکنر

232محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  بارکد اسکنر هانیول Honeywell 1200 بارکد اسکنر لیزری هانیول با قدرت اسکن فوق العاده و قیمت و گارانتی یکساله شرکت تحلیلگران مناسب جهت کلیه اصناف و مشاغل سیستم قرائت بارکد: لیــزری
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  بارکد اسکنر هانیول Honeywell 1250 بارکد اسکنر لیزری هانیول با قدرت اسکن فوق العاده و قیمت و گارانتی یکساله شرکت تحلیلگران مناسب جهت کلیه اصناف و مشاغل سیستم قرائت بارکد: لیــزری
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  بارکد اسکنر هانیول HONEYWELL 1300G بارکد اسکنر لیزری هانیول با قدرت اسکن فوق العاده و قیمت و گارانتی یکساله شرکت تحلیلگران مناسب جهت کلیه اصناف و مشاغل سیستم قرائت بارکد: ایمیجر
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  بارکد خوان هانیول Honeywell 1450g با قابلیت خواندن انواع بارکد های خطی و ساخت کشور آمریکا جهت خواندن انواع بخصوص بارکد دفترچه بیمه و بارکد های مخدوش می باشد. نوع دستگاه : بارکد خوان تک بعدی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  بارکد خوان هانیول Honeywell 1400g با قابلیت خواندن انواع بارکد خطی و بارکد دوبعدی ساخت کشور آمریکا جهت خواندن انواع بارکد های دوبعدی بخصوص بارکد دفترچه بیمه و بارکد های مخدوش . بارکد خوان دوبعدی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  بارکد اسکنر لیزری هانیول با قدرت اسکن فوق العاده و قیمت و گارانتی یکساله شرکت تحلیلگران مناسب جهت کلیه اصناف و مشاغل سیستم قرائت بارکد: ایمیجر
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  بارکد خوان هانیول Honeywell Xenon 1902 بی سیم و به صورت ایمیجر با قابلیت خواندن انواع بارکد خطی و دو بعدی ساخت کشور آمریکا جهت خواندن انواع بارکد ها می باشد. قابلیت اسکن: یک بعدی ، دوبعدی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : یک دستگاه
توضیحات مهم:  بارکد خوان هانیول Honeywell Xenon 1900 یه صورت ایمیجر با قابلیت خواندن انواع بارکد و دو بعدی ساخت کشور آمریکا جهت خواندن انواع بارکد ها می باشد. » قابلیت اسکن: یک بعدی ، دوبعدی » فاصله اسکن: 56cm
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  اسکنر دسکتاپ نقشه 36 اینچ ( 914 میلیمتر ) اقتصادی ترین اسکنر مهندسی Contex با تکنولوژی های مدرن کانتکس دقت سخت افزاری 600x600 dpi پورت USB به همراه نرم افزار NextImage
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  بارکد اسکنر Metrologic MS 5145 نوعی بارکدخوان جهت مصارف فروشگاهی و داروخانه ها و هایپرمارکتها و ... خراسان آشنا افزار
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  بار کد خوان مدل remo 3100 فرکانس بی سیم نوع اسکن لیزی برد بی سیم در فضای بسته تا 200 متر و در فضای باز تا 500 متر حافظه بیسیم 30000 بارکد ضربه پذیری تا ارتفاع 1.5 متر
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  هند هلد (دستگاه جمع آوری اطلاعات) مدل Datacollection Dolphin 6500 ، ارائه توسط شرکت داتیس
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  هند هلد مدل (دستگاه جمع آوری اطلاعات) Datacollection Dolphin 9900 ، ارائه توسط شرکت فن آوران صنایع داتیس
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  هند هلد (دستگاه جمع آوری اطلاعات ) مدل Datacollection Dolphin 6100 ، ارائه گروه فن آوران صنایع داتیس
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  بارکد خوان لیزری مدل ( PDT-6C scanner) ، ارائه توسط داتیس
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  بارکد اسکنر لیزری ، مدلScanner symbol 2208
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  بارکد خوان لیزری مدل ( scanner mindeo wireless CS 3290 ) ، دارای قابلیت انتقال اطلاعات بدون سیم تا برد 200 متر
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  بارکد خوان اسکنر نوری اتوماتیک مدل ( Scanner hhp 1300G )
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  بارکد خوان لیزری مدل (Scanner metrologic 9520/9540 ) ، دارای پایه
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  بارکد خوان لیزری مدل (Scanner axiom 2285) : دارای پایه جهت خواندن اتوماتیک بارکد ، آموزش و ارائه خدمات پشتیبانی به صورت رایگان
در حال ارسال اطلاعات...