برج مخابراتی

1محصول
   
امنیت خرید :
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 9 متر
توضیحات مهم:  دکل های مخابراتی خودایستا ، منوپل و مهاری ، فروش و نصب دکل های مهاری G35 و G45
در حال ارسال اطلاعات...