مشاوره تکنولوژی

5محصول
   
امنیت خرید :
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  مشاوره در زمینه های راه اندازی خطوط تولیدومکانیزاسیون خطوط تولید
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  انجام تست های الکتریکی ترانسفورماتور در سایت شما توسط موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران امکان پذیر است.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  انجام نمونه گیری و تست روغن ترانسفورماتور در سایت مشتریان توسط موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران میسر است
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  ارزیابی وضیعت ترانسفورماتور (عمر سنجی)
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  انجام تست های الکتریکی مدرن ترانسفورماتور در سایت شما توسط موسسه امکان پذیر است
در حال ارسال اطلاعات...