کنتاکتور برق ( کلید خودکار قطع و وصل )

91محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  کلید اتوماتیک هوایی اشنایدر Schneider 2000A کلید اتوماتیک هوایی اشنایدر Schneider 2000A
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  کلید اتوماتیک هوایی اشنایدر Schneider 800A کلید اتوماتیک هوایی اشنایدر Schneider 800A
عضویت ویژه عضو تایید شده
115000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  کنتاکتور 22KW هیوندای کنتاکتور 22KW هیوندای
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  کنتاکتور اشنایدر Schneider 800A کنتاکتور اشنایدر Schneider 800A
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  کنتاکتور اشنایدر Schneider 1600A کنتاکتور اشنایدر Schneider 1600A
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  کلید اتوماتیک هوایی اشنایدر Schneider 3200A کلید اتوماتیک هوایی اشنایدر Schneider 800A
عضویت ویژه عضو تایید شده
25000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  کنتاکتور 4KW هیوندای کنتاکتور 4KW هیوندای
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  کنتاکتور اشنایدر Schneider 9A کنتاکتور اشنایدر Schneider 9A
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  کنتاکتور روشنایی اشنایدر 63 امپر 2 کنتاکت مدل A9C21862 مشخصات فنی : ICT 63A 2NO 220...240VAC 50HZ MANUALLY O
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  کنتاکتور روشنایی اشنایدر 40 امپر 4 کنتاکت مدل A9C21844 مشخصات فنی : ICT 40A 4NO 220...240VAC 50HZ MANUALLY O
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  کنتاکتور روشنایی اشنایدر 40 امپر 2 کنتاکت مدل A9C21842 مشخصات فنی : ICT 25A 4NO 220...240VAC 50HZ MANUALLY O
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  کنتاکتور روشنایی اشنایدر 25 امپر 4 کنتاکت مدلA9C21834 مشخصات فنی : ICT 25A 4NO 220...240VAC 50HZ MANUALLY O
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  کنتاکتور روشنایی اشنایدر 25 امپر 2 کنتاکت مدل A9C21732 مشخصات فنی : iCT 25A 2NO 230-240 VAC MANUAL
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  کنتاکت کمکی کنتاکتور (Auxiliary Contact Blocks (SAU-LA1 ، کنتاکت کمکی کنتاکتور ارائه شده توسط تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  کنتاکتور برق (AC Contactor (SES1)(SE1 ، کنتاکتور AC Contactor ارائه شده توسط تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  کنتاکتور برق (AC Contactor (SEL ، کنتاکتور AC Contactor ارائه شده توسط تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  کنتاکتور برق (AC Contactor (SE1 ، کنتاکتور AC Contactor ارائه شده توسط تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  کنتاکتور برق (AC Contactor (SE1 ، کنتاکتور AC Contactor ارائه شده توسط تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  کنتاکتور برق (AC Contactor (LC1 ، کنتاکتور برق AC Contactor ارائه شده توسط تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  کلید اتوماتیک قابل تنظیم (Moulded Case Circuit Breaker (MCCB ، کلید اتوماتیک قابل تنظیم MCCB مدل SEM9 ارائه شده توسط تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
در حال ارسال اطلاعات...