اتیلن پروپیلن با یک دی ان ( EPDM )

4محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 تن
توضیحات مهم:  کائوچوی مصنوعی KEP 270 ، فروش کائوچوی مصنوعی KEP 270 محصول کشور کره ، کپ 270 مواد اولیه تولید قطعات لاستیکی و صنعت لاستیک
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 تن
توضیحات مهم:  اتیلن پروپیلن دی ان ESPRENE 552 ، اتیلن پروپیلن اسپیرن 552 در مواد اولیه تولید قطعات لاستیکی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 تن
توضیحات مهم:  اتیلن پروپیلن دی ان VISTALON 7500 ، فروش پروپیلن ویستالون 7500 ، مواد اولیه تولید قطعات لاستیکی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 تن
توضیحات مهم:  اتیلن پروپیلن دی ان KEP 270 ، کپ 270 مواد اولیه تولید قطعات لاستیکی و مواد اولیه صنعت لاستیک
در حال ارسال اطلاعات...