سایر مواد شیمیایی

1563محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1000 کیلوگرم
توضیحات مهم:  کربنات سدیم (سودااش) Soda Ash سودا اش یا سدیم کربنات از مهم­ ترین مواد شیمیایی صنعتی است که به طور گسترده ای در تولید دیگر فرآورده های قلیایی، نمکهای سدیم و . . . مورد استفاده قرار می گیرد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1000 کیلوگرم
توضیحات مهم:  پتاسیم کلراید ( KCL ) سفید و صورتی پتاسیم کلرید یک کریستال سفید یا پودر کریستالی است متشکل از کلر و پتاسیم که در مواد غذایی، کودها و مواد منفجره کاربرد دارد
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 سی سی
توضیحات مهم:  اتیل بروموپیروات مدل 814560 Ethyl bromopyruvate for synthesis. CAS 70-23-5, molar mass 195.01 g/mol.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 سی سی
توضیحات مهم:  فنیل ایزو تیوسیانات مدل 807028 Phenyl isothiocyanate for synthesis. CAS 103-72-0, EC Number 203-138-1, chemical formula C₆H₅NCS.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 سی سی
توضیحات مهم:  هگزا متیلن دی ایزو سیانات مدل 822066 Hexamethylene diisocyanate for synthesis. CAS 822-06-0, EC Number 212-485-8, chemical formula OCN(CH₂)₆NCO.
عضویت ویژه عضو تایید شده
490000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  Revers transcriptase کیت 100 ریکشن MMLV Reverse Transcriptase and cDNA synthesis kit content: DNTP, oligo D,T Dnase& buffer RT enzyme& Buffer
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 گرم
توضیحات مهم:  DL-تروپیک اسید DL-Tropic acid for synthesis. CAS 529-64-6, chemical formula HOCH₂CH(C₆H₅)COOH.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 سی سی
توضیحات مهم:  3-مرکاپتو پروپیل-تری متوکسی سیلان 3-(Trimethoxysilyl)-1-propanethiol CAS #: 4420-74-0 Molar Mass: 196.34 g/mol
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 سی سی
توضیحات مهم:  تترا پروپیل آمونیوم هیدروکسید Tetrapropylammonium hydroxide (40% solution in water) for synthesis
عضویت ویژه
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  افزودنی و نگه دارنده مواد غذایی ، متابی سولفیت کمپانی پارس سولفیت Pars sulfite ارائه شده توسط شرکت شیمیایی پارس
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 گرم
توضیحات مهم:  Sodium hydride suspension (60% suspension in paraffin oil) for synthesis. CAS No. 7646-69-7, EC Number 231-587-3. مینا تجهیز آریا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 سی سی
توضیحات مهم:  2-Furoyl chloride Molecular Weight: 130.53 g/mol CAS Number: 527-69-5 ، مینا تجهیز آریا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 ليتر
توضیحات مهم:  گیمسا کد مرک 109204 Giemsa's azur eosin methylene blue solution
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 سی سی
توضیحات مهم:  ان پنتیل آمین کد 807333 n-Pentylamine for synthesis. CAS 110-58-7, EC Number 203-780-2, chemical formula CH₃(CH₂)₄NH₂.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 ليتر
توضیحات مهم:  متیل متا آکریلات کد 800590 hacrylate Download Zoom Methyl methacrylate (stabilised) for synthesis. CAS 80-62-6, EC Number 201-297-1, chemical formula CH₂=C(CH₃)COOCH₃.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 سی سی
توضیحات مهم:  3و2-اپوکسی پروپیل ایزوپروپیل اتر کد818598 2,3-Epoxypropyl isopropyl ether for synthesis. CAS 4016-14-2, pH 7 (188 g/l, H₂O, 20 °C). Molar Mass: 116.15 g/mol
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 گرم
توضیحات مهم:  N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide for synthesis. CAS 538-75-0 EC Number 208-704-1, chemical formula C(NC₆H₁₁)₂.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 سی سی
توضیحات مهم:  1-برمو هگزان کد 801603 1-Bromohexane for synthesis. CAS 111-25-1, chemical formula CH₃(CH₂)₅Br.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  Graphite fine powder extra pure. CAS 7782-42-5, pH 5 - 6 (50 g/l, H₂O, 20 °C) (slurry) گرافیت مرک 2.5کیلو گرم کد 104206
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 گرم
توضیحات مهم:  مورین هیدرات سیگما آلدریچ کد 354000100 ، 2',3,4',5,7-Pentahydroxyflavone hydrate Melting Point : 300(°C)
در حال ارسال اطلاعات...