سایر مواد شیمیایی

1523محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 گرم
توضیحات مهم:  DL-تروپیک اسید DL-Tropic acid for synthesis. CAS 529-64-6, chemical formula HOCH₂CH(C₆H₅)COOH.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 سی سی
توضیحات مهم:  3-مرکاپتو پروپیل-تری متوکسی سیلان 3-(Trimethoxysilyl)-1-propanethiol CAS #: 4420-74-0 Molar Mass: 196.34 g/mol
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 سی سی
توضیحات مهم:  تترا پروپیل آمونیوم هیدروکسید Tetrapropylammonium hydroxide (40% solution in water) for synthesis
عضویت ویژه
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  افزودنی و نگه دارنده مواد غذایی ، متابی سولفیت کمپانی پارس سولفیت Pars sulfite ارائه شده توسط شرکت شیمیایی پارس
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 گرم
توضیحات مهم:  Sodium hydride suspension (60% suspension in paraffin oil) for synthesis. CAS No. 7646-69-7, EC Number 231-587-3. مینا تجهیز آریا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 سی سی
توضیحات مهم:  2-Furoyl chloride Molecular Weight: 130.53 g/mol CAS Number: 527-69-5 ، مینا تجهیز آریا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 ليتر
توضیحات مهم:  گیمسا کد مرک 109204 Giemsa's azur eosin methylene blue solution
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 سی سی
توضیحات مهم:  ان پنتیل آمین کد 807333 n-Pentylamine for synthesis. CAS 110-58-7, EC Number 203-780-2, chemical formula CH₃(CH₂)₄NH₂.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 ليتر
توضیحات مهم:  متیل متا آکریلات کد 800590 hacrylate Download Zoom Methyl methacrylate (stabilised) for synthesis. CAS 80-62-6, EC Number 201-297-1, chemical formula CH₂=C(CH₃)COOCH₃.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 سی سی
توضیحات مهم:  3و2-اپوکسی پروپیل ایزوپروپیل اتر کد818598 2,3-Epoxypropyl isopropyl ether for synthesis. CAS 4016-14-2, pH 7 (188 g/l, H₂O, 20 °C). Molar Mass: 116.15 g/mol
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 گرم
توضیحات مهم:  N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide for synthesis. CAS 538-75-0 EC Number 208-704-1, chemical formula C(NC₆H₁₁)₂.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 سی سی
توضیحات مهم:  1-برمو هگزان کد 801603 1-Bromohexane for synthesis. CAS 111-25-1, chemical formula CH₃(CH₂)₅Br.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  Graphite fine powder extra pure. CAS 7782-42-5, pH 5 - 6 (50 g/l, H₂O, 20 °C) (slurry) گرافیت مرک 2.5کیلو گرم کد 104206
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 گرم
توضیحات مهم:  مورین هیدرات سیگما آلدریچ کد 354000100 ، 2',3,4',5,7-Pentahydroxyflavone hydrate Melting Point : 300(°C)
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 ليتر
توضیحات مهم:  Potassium hydroxide solution in isopropanol acc. to DIN 51558 part 1 c(KOH)=0.1 mol/l (0,1 N) Titripur®
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 ليتر
توضیحات مهم:  هیدرو فلوئوریک اسید کد 100338 Hydrofluoric acid 40% Synonyms: Hydrofluoric acid solution, Fluoric acid
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 گرم
توضیحات مهم:  1و3-دی فنیل گوانیدین کد840137 1,3-Diphenylguanidine Synonyms: Melaniline, DPG Molar Mass: 211.27 g/mol
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 سی سی
توضیحات مهم:  فوماریل کلرید کد مرک 800272 Fumaryl chloride Chemical Formula: ClCOCH=CHCOCl Molar Mass: 152.96 g/mol CAS #: 627-63-4
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 گرم
توضیحات مهم:  نانو کلسیم کربنات آمریکایی High purity CaCO3 Nanoparticles , 15-40 nm Cas :207-439-9 وزن:25گرم و 10 گرم
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 گرم
توضیحات مهم:  نانو گرافن اکساید محصول کشور آمریکا که توسط شرکت مینا تجهیز آریا توزیع می شود. CAS : 7732-18-5 وزن:5گرمی Graphene Oxide Nanoplatelets (99%,3.4-7 nm , 6-10 Layers)
در حال ارسال اطلاعات...