سایر چوب های ساختمانی

73محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 متر مربع
توضیحات مهم:  مجموعه لمینت های سوپر سالید با مقاومت بی نظیر خود حتی در مکان ها و اجتماع های وسیع با تردد بالا ایستایی قابل توجهی را دارا می باشند.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 متر مربع
توضیحات مهم:  پارکت چوبی اوک بیانکو براشد پارکت چوبی سه لایه با پرداخت براشد
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 متر مربع
توضیحات مهم:  پارکت چوبی سه لایه مدل مربائو دوستدار محیط زیست مناسب سیستم گرمایش از کف ساخت اروپا
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 ليتر
توضیحات مهم:  رنگ تکنوس کد 1806 ، رنگ تکنوس رنگ مخصوص چوب های ترمووود
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 ليتر
توضیحات مهم:  رنگ تکنوس کد 1805 (تخفیف ویژه ی سال 96) ، رنگ تکنوس رنگ مخصوص چوب ترمووود
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 ليتر
توضیحات مهم:  رنگ تکنوس کد 1804 (تخفیف ویژه ی سال 96) ، رنگ تکنوس رنگ مخصوص چووب های ترمووود بست چوب
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 ليتر
توضیحات مهم:  رنگ تکنوس کد 1803 (تخفیف ویژه ی سال 96) ، رنگ مخصوص چوب های ترمووود ارائه شده توسط شرکت بازرگانی گوران
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 ليتر
توضیحات مهم:  رنگ تکنوس کد 1817 (تخفیف ویژه ی سال 96) ، رنگ مخصوص چوب های ترمووود ارائه شده توسط شرکت بازرگانی گوران
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 ليتر
توضیحات مهم:  رنگ تکنوس کد 1815 (تخفیف ویژه ی سال 96) ، رنگ مخصوص چوب ترمووود ارائه شده توسط شرکت بازرگانی گوران
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 ليتر
توضیحات مهم:  رنگ تکنوس کد 1814 ، رنگ مخصوص چوب های ترمووود ارائه شده توسط شرکت بازرگانی گوران
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 ليتر
توضیحات مهم:  رنگ تکنوس کد 1813 (تخفیف ویژه ی سال 96) ، رنگ مخصوص چوب ترمووود ارائه شده توسط شرکت بازرگانی گوران
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 ليتر
توضیحات مهم:  رنگ تکنوس کد 1812 (تخفیف ویژه ی سال 96) ، رنگ تکنوس رنگ مخصوص چوب های ترمووود بست چوب
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 ليتر
توضیحات مهم:  رنگ تکنوس کد 1811 (تخفیف ویژه ی سال 96) ، رنگ تکنوس رنگ مخصوص چوب های ترمووود
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 ليتر
توضیحات مهم:  رنگ تکنوس کد 1809 (تخفیف ویژه ی سال 96) ، رنگ تکنوس رنگ مخصوص چوب ترمووود بست چوب
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 ليتر
توضیحات مهم:  رنگ تکنوس کد 1808 (تخفیف ویژه ی سال 96) ، رنگ تکنوس رنگ مخصوص چوب های ترمووود
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 ليتر
توضیحات مهم:  رنگ تکنوس کد 1807 (تخفیف ویژه ی سال 96) ، رنگ تکنوس رنگ مخصوص چوب های ترمووود
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  چوب نمای ساختمان بست چوب ، چوب نما جهت نماهای بیرونی و دکوراسیون داخلی ساختمان ها ارائه شده توسط شرکت بازرگانی گوران
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 ليتر
توضیحات مهم:  مقاطع ترمووود بست چوب ، ترمووود مقطع SHP 19*117 ارائه شده توسط شرکت بازرگانی گوران
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  ترمووود چوب ترمووود مقطع SHP 20*118 ارائه شده توسط شرکت بازرگانی گوران
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 ليتر
توضیحات مهم:  رنگ تکنوس مخصوص ترمووود کد 1803 ، رنگ مخصوص چوب های ترمووود ارائه شده توسط شرکت بازرگانی گوران
در حال ارسال اطلاعات...