سوئیچ شبکه

298محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  سوییچ شبکه 24 پورت سیسکو Cisco 2960s-24TD-L ارائه شده توسط شرکت آرین پرداز
عضویت ویژه
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  سوییچ شبکه 48 پورت سیسکو Cisco 2960S-48TD-L ارائه شده توسط شرکت آرین پرداز
عضویت ویژه
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  سوییچ شبکه 24 پورت سیسکو Cisco 2960S-24PD-L ارائه شده توسط شرکت آرین پرداز
عضویت ویژه
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  سوییچ شبکه 48 پورت سیسکو Cisco 2960S-48FPD-L ارائه شده توسط شرکت آرین پرداز
عضویت ویژه
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  سوییچ شبکه 24 پورت سیسکو Cisco 2960s-48LPD-L ارائه شده توسط شرکت آرین پرداز
عضویت ویژه
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  سوییچ شبکه 24 پورت سیسکو Cisco 2960-24TCS ، سوییچ شبکه سیسکو
عضویت ویژه
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  سوییچ شبکه 24 پورت سیسکو Cisco 2960-24 PCL
عضویت ویژه
3000000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  سوئیچ شبکه 24 پورت سیسکو cisco C2960X-24TSL
عضویت ویژه
1200000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  سوییچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C2960-24TC-L
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  سوئیچ شبکه 48 پورت WS-C3750G-48PS-S سیسکو ( switch 48 port cisco POE Support ) فروش سوییچ چهل و هشت پورت سیسکو از سری کلاسیک ( classic )با قیمت مناسب و گارانتی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  سوئیچ شبکه 48 پورت WS-C3750E-48PD-E سیسکو ( switch 48 port cisco POE Support ) فروش سوییچ چهل و هشت پورت سیسکو از سری کلاسیک ( classic )با قیمت مناسب و گارانتی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  سوئیچ شبکه 24 پورت WS-C3750G-24TS-S سیسکو ( switch 24 port cisco ) فروش سوییچ بیست و چهار پورت سیسکو از سری کلاسیک ( classic )با قیمت مناسب و گارانتی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  سوئیچ شبکه 24 پورت WS-C3750-24TS-S سیسکو ( switch 24 port cisco ) فروش سوییچ بیست و چهار پورت سیسکو از سری کلاسیک ( classic )با قیمت مناسب و گارانتی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  سوئیچ شبکه 12 پورت WS-C3750G12S-S سیسکو ( switch 12 port cisco ) فروش سوییچ دوازده پورت سیسکو از سری کلاسیک ( classic )با قیمت مناسب و گارانتی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  سوئیچ شبکه 48 پورت WS-C3560-48PS-S سیسکو ( switch 48 port cisco POE Support ) فروش سوییچ چهل و هشت پورت سیسکو از سری کلاسیک ( classic )با قیمت مناسب و گارانتی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  سوئیچ شبکه 24 پورت WS-C3560G-24TS-S سیسکو ( switch 24 port cisco ) فروش سوییچ بیست و چهار پورت سیسکو از سری کلاسیک ( classic ) با قیمت مناسب و گارانتی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  سوئیچ شبکه 24 پورت WS-C3560V2-24PS-S سیسکو ( switch 24 port cisco POE Support ) فروش سوییچ بیست و چهار پورت سیسکو از سری کلاسیک ( classic )با قیمت مناسب و گارانتی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  سوئیچ شبکه 24 پورت WS-C3560V2-24TS-S سیسکو ( switch 24 port cisco ) فروش سوییچ بیست و چهار پورت سیسکو از سری کلاسیک ( classic )با قیمت مناسب و گارانتی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  سوئیچ شبکه 48 پورت WS-C2960-48TTL سیسکو ( switch 48 port cisco ) فروش سوییچ چهل و هشت پورت سیسکو از سری کلاسیک ( classic )با قیمت مناسب و گارانتی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  سوئیچ شبکه 24 پورت WS-C2960G-24TC-L سیسکو ( switch 24 port cisco ) فروش سوییچ بیست و چهار پورت سیسکو از سری کلاسیک ( classic )با قیمت مناسب و گارانتی
در حال ارسال اطلاعات...