الکترو موتور جریان متناوب (AC) موتور القایی

(8محصول)
حداقل سفارش    1 دستگاه 10,350,000 تومان
10,350,000 تومان
حداقل سفارش    1 دستگاه 10,980,000 تومان
10,980,000 تومان
حداقل سفارش    1 دستگاه 16,695,000 تومان
16,695,000 تومان
حداقل سفارش    1 دستگاه 14,760,000 تومان
14,760,000 تومان
حداقل سفارش    1 دستگاه 26,415,000 تومان
26,415,000 تومان
حداقل سفارش    1 دستگاه 10,620,000 تومان
10,620,000 تومان
حداقل سفارش    1 دستگاه
تماس جهت قیمت
در حال ارسال اطلاعات...