سایر محصولات پلاستیکی

228محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  دبه 10 لیتری پلی اتیلن ، ارائه شده توسط شرکت کشت افزا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  بطری پت 2/5 لیتری شفاف ارایه شده توسط کشت افزا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  بطری 4 لیتری پت شفاف ارائه شده توسط کشت افزا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  بطری شیر ا لیتری سفید تولید شده در کشت افزا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  بطری پت شفاف دو لیتری ، بطری پت دو لیتری شفاف تولید شده در کشت افزا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  بطری پت شفاف 1 لیتری ، بطری پت شفاف تولید شده در شرکت کشت افزا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  بطری پلاستیکی پت سفید و شفاف 1 لیتری ، بطری پلاستیکی پت 1 لیتری دو رنگ سفید و شفاف ارائه شده توسط کشت افزا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 5000 عدد
توضیحات مهم:  سطل پلاستیکی با درب حجم سطل 3 کیلوگرم دارای درب پلمپ دار دارای تنوع رنگ مورد مصرف جهت بسته بندی مواد غذایی و صنعتی تولید شده از مرغوب ترین مواد اولیه تولید کننده تولیدی صنعتی روبیک
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  درب تزریقی بطری پلاستیکی ، انواع درب تزریقی تولید شده در کشت افزا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  دستگیره تزریقی بطری پلاستیکی ، انواع دستگیره تزریقی بطری در رنگ های متنوع تولید شده در کشت افزا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  دبه 30 لیتری گرد پلی اتیلن تولید شده در کشت افزا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  دبه 20 لیتری گرد پلی اتیلن تولید شده در کشت افزا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  دبه 20 لیتری کتابی پلی اتیلن تولید شده در کشت افزا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  دبه پت پلی اتیلن 15 لیتری ، دبه 15 لیتری پلی اتیلن ارائه شده توسط شرکت کشت افزا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  دبه پت پلی اتیلن 8 لیتری ، ارائه شده توسط شرکت کشت افزا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  دبه پت پلی اتیلن 6 لیتری ، دبه 6 لیتری پلی اتیلن تولید شده در کشت افزا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  دبه پلی اتیلن 2/2 لیتری در طرح های متنوع تولید شده در کشت افزا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  ظرف گلاب پاش پلی اتیلن ارائه شده توسط کشت افزا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  بطری جار شفاف با درب 750 سی سی ، بطری جار 750 سی سی شفاف ارائه شده توسط کشت افزا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  بطری پت دو لیتری شفاف تولید شده در کشت افزا
در حال ارسال اطلاعات...