سایر محصولات مسی

10محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
از 35000 تا 45000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  لوله الومینیوم برنز تولید به روش گریز از مرکز گروه ریخته گری آلیش ( ذوب ریزان قدیم نایب )
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 100 کیلوگرم
توضیحات مهم:  باسبار مسی ایرانی برای انتقال جریان الکتریکی و توزیع قدرت استفاده می شوند
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  ارائه دهنده انواع تبدیل و تبدیل مسی در سایزها و اندازه های مختلف
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  ارائه دهنده انواع تبدیل و تبدیل مسی در سایزها و اندازه های مختلف
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  ارائه دهنده انواع تبدیل و تبدیل مسی در سایزها و اندازه های مختلف
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  ارائه دهنده انواع تبدیل و تبدیل مسی در سایزها و اندازه های مختلف
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  ارائه دهنده انواع تبدیل و تبدیل مسی در سایزها و اندازه های مختلف
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  ارائه دهنده انواع تبدیل و تبدیل مسی در سایزها و اندازه های مختلف
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  ارائه دهنده انواع تبدیل و تبدیل مسی در سایزها و اندازه های مختلف
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  ارائه دهنده انواع تبدیل و تبدیل مسی در سایزها و اندازه های مختلف
در حال ارسال اطلاعات...