مواد شیمیایی آلی پایه

60محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  آتروپین پودری شرکت سیگما A0132 ، آتروپین سیگما A0132 مایعی است که توسط کمپانی سیگما ساخته می شود و در بسته های 5 گرمی توسط شرکت مینا تجهیز آریا ارائه می گردد. Formula: C17H23NO3
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  آمونیوم هگزا-فلوئوروفسفات اکروس آمونیوم هگزا فلوئوروفسفات شرکت اکروس با کد 202320250 در بسته های 25 گرمی توسط شرکت مینا تجهیزآریا ارائه می شود.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  تیدیازورون سیگما 25 گرمی p6186 ، تیدیازورون محصول کمپانی سیگما در وزن 25 گرم توسط شرکت مینا تجهیز آریا ارائه می گردد. Empirical Formula (Hill Notation): C9H8N4OS
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  1 هپتانول مایع مرک 820624 ، ماده شیمیایی آن دکانول مایعی است که توسط کمپانی مرک ساخته می شود و در بسته های 500 سی سی توسط شرکت مینا تجهیز آریا ارائه می گردد. Formula: C₇H₁₆O
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  2هیدروکسی پی نفتوکوئینون محصول کمپانی اکروس در وزن 25 گرم توسط شرکت مینا تجهیز آریا ارائه می گردد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 250 گرم
توضیحات مهم:  اسید فرمیک جوهر مورچه 85 درصد formic acid اسید فرمیک 85% مواد نساجی چرم شرکت BASF بشکه 250گرم
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 200 کیلوگرم
توضیحات مهم:  حلال استون (acetone) حلال استون شیمی پخش،ناوک 200کیلوگرم
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 200 کیلوگرم
توضیحات مهم:  حلال بوتیل استات (butyl acetate) بوتیل استات شیمی پخش،ناوک 200کیلوگرم
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 200 کیلوگرم
توضیحات مهم:  حلال بوتیل گلایکول (bytyl glycol) بوتیل گلایکول شیمی پخش،ناوک این محصول صنعتی است 200کیلوگرم
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 220 کیلوگرم
توضیحات مهم:  حلال ایزو پروپیل الکل (isopropyl alcohol) ایزوپروپیل الکل شیمی پخش،ناوک این محصول یک ترکیب شیمیایی است
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 200 کیلوگرم
توضیحات مهم:  لستین خوراکی (lecithin) لستین شیمی پخش،ناوک این محصول خوراکی است با مجوز بهداشت 200کیلوگرم
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 100 کیلوگرم
توضیحات مهم:  هیدرو سولفیت سدیم (hydro sulfite) هیدرو سولفیت سدیم شیمی پخش،ناوک این محصول خوراکی است با مجوز بهداشت 100کیلوگرم
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 100 کیلوگرم
توضیحات مهم:  کاستیک سودا (caustic soda) کاستیک سودا شیمی پخش،ناوک 99% 100کیلوگرم
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 25 کیلوگرم
توضیحات مهم:  آسپارتام خوراکی (aspartame) آسپارتام شیمی پخش،ناوک این محصول خوراکی است با مجوز بهداشت 25کیلوگرم
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 25 کیلوگرم
توضیحات مهم:  آسه سولفام (ase sulpham) آسه سولفام شیمی پخش،ناوک این محصول خوراکی است با مجوز بهداشت 25کیلوگرم
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 100 کیلوگرم
توضیحات مهم:  اسید اسکوربیک (ascorbic acid) اسید اسکوربیک شیمی پخش،ناوک این محصول خوراکی است با مجوز بهداشت 100کیلوگرم
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 25 کیلوگرم
توضیحات مهم:  بی کربنات آمونیوم (ammonium bicarbonate) بی کربنات آمونیوم شیمی پخش،ناوک این محصول خوراکی است با مجوز بهداشت 25کیلوگرم
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 25 کیلوگرم
توضیحات مهم:  سوربات پتاسیم (sorbate potassium) سوربات پتاسیم شیمی پخش،ناوک این محصول خوراکی است با مجوز بهداشت 25کیلوگرم
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 25 کیلوگرم
توضیحات مهم:  گزانتان گام (xanthangam) گزانتان گام شیمی پخش،ناوک این محصول خوراکی است با مجوز بهداشت 25کیلوگرم
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 100 کیلوگرم
توضیحات مهم:  سدیم اسید پیروفسفات خوراکی (sodium acid piro phosphat) شیمی پخش،ناوک این محصول خوراکی است با مجوز بهداشت 100کیلوگرمی
در حال ارسال اطلاعات...