داکت سیم کشی

7محصول
   
امنیت خرید :
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 2 متر
توضیحات مهم:  داکت برق ساده 20*20 دودمان یا کانال ساده 20 در 20 و همراه با درب های قفل شو
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 متر
توضیحات مهم:  پارتیشن 50*75-10099ABR ایفاپل(EFAPEL) ، پارتیشن ، داکت سیم کشی ارائه شده توسط فن آوری اوج اندیشه
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 متر
توضیحات مهم:  پارتیشن 50*185- 10099ABR ایفاپل(EFAPEL) ، پارتیشن ، داکت سیم کشی ارائه شده توسط فن آوری اوج اندیشه
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 متر
توضیحات مهم:  پارتیشن 50*155- 10099ABR ایفاپل(EFAPEL) ، پارتیشن ، داکت سیم کشی ارائه شده توسط فن آوری اوج اندیشه
3350 تومان
حداقل میزان سفارش : 2 متر
توضیحات مهم:  داکت برق ساده و شیاردار 40*90 دودمان یا کانال ساده و شیاردار 90 در 40
1570 تومان
حداقل میزان سفارش : 2 متر
توضیحات مهم:  داکت برق ساده و شیاردار 30*30 دودمان یا کانال ساده و شیاردار 30 در 30 دودمان
3250 تومان
حداقل میزان سفارش : 2 متر
توضیحات مهم:  داکت برق ساده و شیاردار 60*60 یا کانال ساده و شیاردار 60 در 60 و داکت های تابلویی و آسانسوری دودمان
در حال ارسال اطلاعات...