کابل شبکه و پچ کورد

232محصول
   
امنیت خرید :
37000 تومان
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  فروش پچ کیبل های فیبر سینگل مود FC-FC جیتک
33500 تومان
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  فروش پچ کیبل های فیبر سینگل مود FC-FC جیتک
33500 تومان
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  فروش پچ کیبل های فیبر سینگل مود ST-ST جیتک
29000 تومان
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  فروش پچ کیبل های فیبر سینگل مود FC-SC جیتک
35000 تومان
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  فروش پچ کیبل های فیبر سینگل مود ST-ST جیتک
33500 تومان
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  فروش پچ کیبل های فیبر سینگل مود FC-SC جیتک
30000 تومان
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  پچ کورد فیبر نوری لیلا به لیلا یک متری SM
33500 تومان
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  پچ کورد فیبر نوری لیلا به لیلا سه متری SM جیتک
33500 تومان
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  پچ کورد فیبر نوری سارا به لیلا پنج متری SM
31000 تومان
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  پچ کورد فیبر نوری لیلا به لیلای دومتری MM
32000 تومان
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  پچ کورد فیبر نوری لیلا به لیلای سه متری MM
37000 تومان
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  پچ کورد فیبر نوری لیلا به لیلای پنج متری MM
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  فروش انواع کابل شبکه(CAT5,CAT6,CAT7) برند HELUKABEL آلمان کابلهای شبکه : HELUKABEL CAT7 : CAT6
37000 تومان
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  پچ کورد فیبر نوری لیلا به لیلای پنج متری MM
41000 تومان
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  پچ کورد های فیبر نوری جیتک مالتی مد ساخت چین با کیفیت مرغوب و ارزان
30000 تومان
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  پچ کورد های فیبر نوری جیتک مالتی مد ساخت چین با کیفیت مرغوب و ارزان
33500 تومان
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  پچ کورد های فیبر نوری جیتک مالتی مد ساخت چین با کیفیت مرغوب و ارزان
31000 تومان
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  پچ کورد های فیبر نوری جیتک مالتی مد ساخت چین با کیفیت مرغوب و ارزان
29000 تومان
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  پچ کورد های فیبر نوری جیتک مالتی مد ساخت چین با کیفیت مرغوب و ارزان
در حال ارسال اطلاعات...