کابل شبکه و پچ کورد

232محصول
   
امنیت خرید :
37000 تومان
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  پچ کورد فیبر نوری لیلا به لیلا پنج متری SM
32000 تومان
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  پچ کورد فیبر نوری لیلا به لیلا دو متری SM
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کارتون
توضیحات مهم:  توزیع و فروش انواع کابل شبکه متا آلمان Cat5-Cat5e-Cat6-Cat6A-Cat7 انواع کابل های UTP - FTP - SFTP - FFTP انواع پتچ کرد
7200 تومان
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  فروش پیگتیل های فیبر نوری جیتک
30000 تومان
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  فروش پچ کیبل های فیبر سینگل مود ST-SC جیتک
32000 تومان
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  فروش پچ کیبل های فیبر سینگل مود ST-SC جیتک
39500 تومان
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  پچ کورد فیبر نوری سارا به سارا ده متری SM
42000 تومان
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  پچ کورد فیبر نوری سارا به لیلا ده متری SM
47000 تومان
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  پچ کورد فیبر نوری لیلا به لیلا ده متری SM
35000 تومان
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  فروش پچ کیبل های فیبر سینگل مود FC-LC جیتک
29000 تومان
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  پچ کورد فیبر نوری سارا به سارا سه متری SM
31000 تومان
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  فروش پچ کیبل های فیبر سینگل مود ST-SC جیتک
32000 تومان
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  فروش پچ کیبل های فیبر سینگل مود FC-LC جیتک
27500 تومان
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  پچ کورد فیبر نوری سارا به سارا دو متری SM
37000 تومان
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  فروش پچ کیبل های فیبر سینگل مود FC-LC جیتک
32000 تومان
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  فروش پچ کیبل های فیبر سینگل مود ST-ST جیتک
31000 تومان
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  فروش پچ کیبل های فیبر سینگل مود FC-SC جیتک
33000 تومان
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  فروش پچ کیبل های فیبر سینگل مود FC-LC جیتک
27500 تومان
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  پچ کورد فیبر نوری سارا به لیلا یک متری SM
31000 تومان
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  پچ کورد فیبر نوری سارا به لیلا سه متری SM
در حال ارسال اطلاعات...