کابل شبکه و پچ کورد

232محصول
   
امنیت خرید :
1600 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 کارتن
توضیحات مهم:  کابل شبکه 3M کت 5 یو تی پی (Network Cable 3M Cat5 UTP)
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کارتن
توضیحات مهم:  کابل شبکه 3M کت 6 اف تی پی(Network Cable 3M Cat6 FTP) کابل شبکه و فیبر نوری 3M
1900 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 متر
توضیحات مهم:  کابل شبکه 3M کت 6 یو تی پی (Network Cable 3M Cat6 UTP)
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پچ کورد شبکه هومر cat 6 ftp patch cord 1.5m homerتجهیزات شبکه cat 6 ftp 1.5 m واردکننده الونی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  کیستون جک هومر cat6 utp keystone jack homer) cat6 utp) تجهیزات شبکه هومر کابل شبکه هومر کیفیت تست فلوک Cat 6 UTP الونی کابل LSZH هومر کابل با روکش نسوز زیرساخت شبکه کامپیوتر
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  کیستون شبکه هومر تجهیزات شبکه cat6 keystone jack با بالاترین کیفیت تست فلوک قابل ارائه و پشتیبانی توسط شرکت آلونی سیستم می باشد
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پچ پنل 24 پورت هومر( unloaded patch panel homer) تجهیزات شبکه
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پچ کورد شبکه هومر cat 6 patch cord 0.75 m homer تجهیزات شبکه cat 6 ftp 0.75 m واردکننده شرکت آلونی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پچ کورد شبکه هومر انگلستان cat 6 ftp patch cord 1m homer تجهیزات شبکه
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پچ کورد شبکه هومرcat 6 ftp patchcord 2m homer تجهیزات شبکه cat 6 ftp 2 m واردکننده الونی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پچ پنل 24 پورت هومر loaded patch panel homer ) loaded) تجهیزات شبکه واردکننده شرکت آلونی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پچ کورد شبکه هومر انگلستان cat6 utp patch cord 1.5m homer تجهیزات شبکه واردکننده الونی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پچ کورد شبکه هومر cat 6 ftp patchcord 5m homer cat 6 ftp 5 m تجهیزات شبکه واردکننده الونی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پچ کورد شبکه هومر انگلستان cat6 ftp patch cord 10m homer تجهیزات شبکه تجهیزات شبکه واردکننده الونی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پچ کوردشبکه هومرانگلستان cat6 ftp patchcord3m homer تولید شرکت تجهیزات شبکه واردکننده الونی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پچ کورد شبکه هومر انگلستان cat6utp patch cord 1m homer تجهیزات شبکه واردکننده الونی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پچ کوردکابل شبکه هومر انگلستان cat6utp patch cord 2m homer ارائه توسط شرکت تجهیزات شبکه واردکننده الونی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  هدایت کابل هومر cable management تجهیزات شبکه کابل شبکه هومر که تجهیزات پسیو آن شامل کابل cat 6 ftp- cat 6a ftp- cat 6a utp- cat 6 utp و پچ کوردهای نیم متری تا 10 متری می باشد
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پچ کورد شبکه هومر cat 6 utp 5 m تجهیزات شبکه واردکننده الونی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پچ کورد (کابل شبکه) هومر cat 6 utp 3 m تجهیزات شبکه
در حال ارسال اطلاعات...