کلید و سوئیچ

306محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  لیمیت سوئیچ بدنه فلزی آنتنی تمام فنر CNTD مدل CWLNJ ساخت چین
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  لیمیت سوییچ خطی SN 06 D12-502 لیمیت سوییچ شش خط ایخنر
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  میکرو سوئیچ بدنه باکالیت تیغه بلند OMRON ژاپن مدل Z-15GW-B (ساخت ژاپن) (یک باز یک بسته)
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  لیمیت سوئیچ فلزی پهن کابل دار فشاری قرقره COMEPI مدل EM2G24Z ساخت ایتالیا (یک تیغه باز یک تیغه بسته)
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  لیمیت سوییچ بدنه فلزی دو طرف 3SE3 120-1G ساخت آلمان مغذی با صدا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  لیمیت سوئیچ بدنه فلزی آنتنی کامپی ایتالیا (Limit Switch COMPI AM3T93Z11) ولتاژ 400/ 15A
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  لیمیت سوییچ بدنه فلزی دو طرف 3SE3 404-1G مغذی صدا دار
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  لیمیت سوییج بدنه فلزی فشاری قرقره 3SE3 100-1D مغذی صدا دار
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  لیمیت سوئیچ بدنه فلزی کامپی ایتالیا (limit Switch AM3F11Z11) ولتاژ 400 -15A دارای یک تیغه باز و یک تیغه بسته
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  لیمیت سوییچ بدنه فلزی آنتن دار 3SE3 120-1R مغذی صدا دار
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  راپ سوئیچ قرقره برنجی ایرانی (Rope Switch) با حداکثر آمپر و ولتاژ 220V /10A
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  لیمیت سوییچ بدنه فلزی رگلاژ Ersce E100-00-FM لیمیت سوییچ ارش ایتالیا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  لیمیت سوییچ ارش دوطرفه Ersce E100-00-EM لیمیت سوییچ ارش ایتالیا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  لیمیت سوییچ بدنه فلزی فشاری ساده 3SE3 120-0C مغذی بی صدا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  میکرو سوئیچ بدنه باکالیت تیغه بلند کف صاف OMRON ژاپن مدل X-10GW (یک تیغه باز یک تیغه بسته) (تیغه بلند کف صاف)
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  لیمیت سوییچ خطی SN 04 D12-502 لیمیت سوییچ چهار خط ایخنر
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  لیمیت سوئیچ بدنه فلزی دوطرفه قرقره بلبرینگی کامپی ایتالیا (Limit Switch COMPI BM1E43Z11) ولتاژ 400/ 15A
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  لیمیت سوئیچ بدنه باکالیت چپ زن CNTD مدل CLS-127 ساخت چین
عضویت ویژه عضو تایید شده
از 20000 تا 30000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  لیمیت سوییچ بدنه فلزی فشاری قرقره CNTD مدل CSA-003
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  لیمیت سوییچ آنتنی Ersce E100-00-LM لیمیت سوییچ بدنه فلزی ارش ایتالیا
در حال ارسال اطلاعات...