ژنراتورهای گازوئیلی

14محصول
   
امنیت خرید :
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  دیزل ژنراتور از قدرت 9KVAتا 3000KVA شرکت مهندسی سازند ،سازنده دستگاههای مولد برق با موتورهای رفت و آمدی احتراق داخلی دیزلی و گازی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  ژنراتور 772 کاوا برابر با 617 کیلووات(استندبای) تک بیرینگ (SAE 1)
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  ژنراتور 709 کاوا برابر با 567 کیلووات(استندبای) تک بلبرینگ
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  این مدل ژنراتور در دو تیپ در دسترس می باشد: تک بیرینگ (SAE1) و دو بلبرینگ
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  این مدل ژنراتور در دو تیپ در دسترس می باشد: 1- تک بیرینگ (SAE 1) 2- دو بلبرینگ
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  این مدل در 2 تیپ تک(SAE1) و 2 بیرینگ موجود می باشند.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  این ژنراتورها در دو تیپ تک (SAE2) و 2 بیرینگ موجود هستند.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  این ژنراتورها در مدلهای تک(SAE 3) و 2 بلبرینگ موجود هستند.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  این ژنراتورها در مدلهای تک و 2 بلبرینگ وجود هستند.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  این ژنراتورها در مدلهای 2 و 1 (SAE 3) بیرینگ موجود هستند.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  این ژنراتورها در مدلهای تک و 2 بیرینگ موجود می باشند.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  ژنراتورهای این گروه هم تک بلبرینگ و هم 2 بلبرینگ هستند.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  ژنراتورهای 44 کاوا به صورت تک بیرینگ و 42 کاوا به صورت 2 بلبرینگ قابل استفاده می باشند.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  ژنراتورهای 113 کاوا در دو مدل تک و 2 بلبرینگ توزیع می شوند.
در حال ارسال اطلاعات...