طراح و سازنده جواهرات

8محصول
   
امنیت خرید :
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  تعمیرات طلا و جواهر : قبول سفارش تعمیرات طلا
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  سفارشات نقره : قبول سفارشات نقره
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  سفارشات طلا : قبول سفارشات طلا
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  تعمیرات نقره : قبول سفارش تعمیرات نقره
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  آبکاری نقره : آبکاریه تمامیه زیور آلات نقره
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  آبکاری طلا : آبکاریه تمامیه زیور آلات طلا
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  سوار کردن نگین : جواهر نگاری یا نگین نشانی یا سوار کردن نگین بر روی طلا یا سوار کردن نگین بر روی نقره یا سوار کردن نگین بر روی بدلیجات در حقیقت نصب نگینهای بزرگ و کوچک بر روی زیور آلات است
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  بند کردن مروارید : بند کردن مروارید بر روی طلا و نقره و بدلیجات
در حال ارسال اطلاعات...