علائم راهنمایی

36محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
270000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  تابلو ال ای دی ترافیکی 60*60 خورشیدی تمام کار EA-9020 ایمن ترافیک کالا، اولین عرضه کننده تابلو ترافیکی خورشیدی می باشد. تابلو ترافیکی سولار معرفی شده دارای شبرنگ رده مهندسی یا لانه زنبوری بوده .
عضویت ویژه عضو تایید شده
565000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  تابلو سولار 75*75 دائم کار DAS-103 ایمن ترافیک کالا، نخستین ارائه دهنده تابلو ترافیکی سولار می باشد. جنس بدنه این تابلو ترافیکی از پلی کربنات بوده و در مقابل گرما، رطوبت، دارای مقاومت بالایی است.
عضویت ویژه عضو تایید شده
735000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  تابلو جهت نما سولار 70*120 DAS-104 ایمن ترافیک کالا، اولین عرضه کننده تابلو ترافیکی خورشیدی می باشد. تابلو ترافیکی سولار معرفی شده دارای شبرنگ رده مهندسی یا لانه زنبوری بوده .
عضویت ویژه عضو تایید شده
210000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  تابلو ال ای دی ترافیکی 60*60 برقی EA-9021 ایمن ترافیک کالا، اولین عرضه کننده تابلو ترافیکی خورشیدی می باشد. تابلو ترافیکی سولار معرفی شده دارای شبرنگ رده مهندسی یا لانه زنبوری بوده .
عضویت ویژه عضو تایید شده
285000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  تابلو سولار 60*60 شب کار DAS-102 ، ایمن ترافیک کالا، نخستین ارائه دهنده تابلو ترافیکی سولار می باشد. جنس بدنه این تابلو ترافیکی از پلی کربنات بوده و در مقابل گرما، رطوبت، دارای مقاومت بالایی است.
عضویت ویژه عضو تایید شده
42500 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  تابلو ترافیکی ایست 8 ضلعی MO-317 ایمن ترافیک کالا مناسب ترین قیمت تابلو 8 ضلعی ترافیکی را عرضه می نماید. برای سطح بازتابنده تابلو معرفی شده از شبرنگ رده مهندسی استفاده می شود.
عضویت ویژه عضو تایید شده
322000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  تابلو اطلاعاتی مسیر نما MO-325 ایمن ترافیک کالا، تابلو اطلاعاتی مسیر نما که به منظور هدایت رانندگان به منظور دسترسی به شریان های اصلی و فرعی می باشد، معرفی می نماید.
عضویت ویژه عضو تایید شده
39500 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  تابلو اسامی معابر 80*33 MO-319 ، تابلو اسامی معابر، معرفی کننده نام معبر (کوچه) بوده و در سر هر کوچه یا خیابان نصب می شود. تابلو اسامی معابر دارای رنگ زمینه آبی است و رنگ نوشتار آن سفید می باشد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
13000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  تابلو مسیرنما 14*55 MO-318 ایمن ترافیک کالا، تابلو مسیر نما که به منظور هدایت رانندگان در به شریان های اصلی و فرعی می باشد و به صورت کنسولی، معلق، جانبی،پرچمی و صلبی ساخته می شود، معرفی می نماید.
عضویت ویژه عضو تایید شده
93000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  تابلو ترافیکی 70*100 MO-315 ، تابلو و علائم ترافیکی از تجهیزات ترافیکی و ایمنی، به منظور آگاه ساختن رانندگان از خطرات مسیر و اطلاع رسانی در جهت محدودیت ها و شرایط مسیر استفاده می شود.
عضویت ویژه عضو تایید شده
24000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  علائم ترافیکی سایز 60*20 MO-308 تابلو و علائم ترافیکی از تجهیزات ترافیکی و ایمنی، به منظور آگاه ساختن رانندگان از خطرات مسیر و اطلاع رسانی در جهت محدودیت ها و شرایط مسیر استفاده می شود.
عضویت ویژه عضو تایید شده
71000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  تابلو ترافیکی 75*75 MO-314 تابلو و علائم ترافیکی از تجهیزات ترافیکی و ایمنی، به منظور آگاه ساختن رانندگان از خطرات مسیر و اطلاع رسانی در جهت محدودیت ها و شرایط مسیر استفاده می شود.
عضویت ویژه عضو تایید شده
75000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  تابلو ترافیکی 100*40 MO-316 ایمن ترافیک کالا بهترین قیمت تابلو ترافیکی را عرضه می نماید. دارای سطح بازتابنده تابلو از شبرنگ رده مهندسی و از برش کامپیوتری استفاده می شود.
عضویت ویژه عضو تایید شده
28000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  تابلو ترافیکی 40*40 MO-309 ، علائم ترافیکی از لوازم ترافیکی، به منظور آگاه کردن رانندگان از خطرات احتمالی مسیر و اطلاع رسانی در جهت امکانات، محدودیت ها و شرایط مسیر استفاده می گردد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
46000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  تابلو ترافیکی مستطیل 50*75 MO-313 علائم ترافیکی از لوازم ترافیکی، به منظور آگاه کردن رانندگان از خطرات احتمالی مسیر و اطلاع رسانی در جهت امکانات، محدودیت ها و شرایط مسیر استفاده می گردد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
44000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  تابلو ترافیکی مربع 60*60 MO-312 تابلو و علائم ترافیکی از تجهیزات ترافیکی و ایمنی، به منظور آگاه ساختن رانندگان از خطرات مسیر و اطلاع رسانی در جهت محدودیت ها و شرایط مسیر استفاده می شود.
عضویت ویژه عضو تایید شده
37500 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  تابلو ترافیکی گالوانیزه 60*45 MO-320 تابلوهای راهنمایی رانندگی در دو نوع شهری و جاده ای ساخته می گردد.تابلو های شهری با پوشش رنگ الکترواستاتیک و تابلو های جاده ای از جنس گالوانیزه هستند.
عضویت ویژه عضو تایید شده
36000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  تابلو ترافیکی گالوانیزه 60*30 MO-321 تابلوهای راهنمایی رانندگی در دو نوع شهری و جاده ای ساخته می گردد.تابلو های شهری با پوشش رنگ الکترواستاتیک و تابلو های جاده ای از جنس گالوانیزه هستند.
عضویت ویژه عضو تایید شده
38000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  تابلو ترافیکی فریم دار مثلث ارتفاع 60 MO-305 تابلوهای راهنمایی رانندگی در دو نوع شهری و جاده ای ساخته می گردد.تابلو های شهری با پوشش رنگ الکترواستاتیک و تابلو های جاده ای از جنس گالوانیزه هستند.
عضویت ویژه عضو تایید شده
95000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  تابلو ترافیکی فریم دار مثلث ارتفاع 90 MO-307 تابلوهای راهنمایی رانندگی در دو نوع شهری و جاده ای ساخته می گردد.تابلو های شهری با پوشش رنگ الکترواستاتیک و تابلو های جاده ای از جنس گالوانیزه هستند.
در حال ارسال اطلاعات...