مجموعه ابزارهای رنگ

444محصول
   
امنیت خرید :
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  کاتالوگ غلطک طرحدار GSB مدل GR با اطلاعات تمامی محصولات همراه با کد محصولات است
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  استامپ طرحدار GSB مدل RS-04 ، این استامپ از جنس فوم است و در ابعاد کوچک عرضه میگردد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  شابلون طراحی GSB مدل 44-27، این شابلون از جنس طلق است و سایز آن 20.7*27 می باشد
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  شابلون طراحی GSB مدل 24-27، این شابلون از جنس طلق است و سایز آن 20.7*27 می باشد ارائه محصول توسط شرکت جی اس بی می باشد
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  استامپ طرحدار GSB مدل RS-16 ، این استامپ از جنس فوم است و در ابعاد کوچک عرضه میگردد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  شابلون طراحی GSB مدل 32-27، این شابلون از جنس طلق است و سایز آن 20.7*27 می باشد
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  استامپ طرحدار GSB مدل RS-41 ، این استامپ از جنس فوم است و در ابعاد کوچک عرضه میگردد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  شابلون طراحی GSB مدل 12-40 ، این شابلون از جنس طلق است و سایز آن 12*40 cm می باشد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  شابلون طراحی GSB مدل 16-27، این شابلون از جنس طلق است و سایز آن 20.7*27 می باشد ارائه محصول توسط شرکت جی اس بی می باشد
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  استامپ طرحدار GSB مدل RS-46 ، این استامپ از جنس فوم است و در ابعاد کوچک عرضه میگردد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  کاتالوگ شابلون طراحی بزرگ ST120, SF6 , ANIMAL) GSB) ،کاتالوگ محصولات GSB با اطلاعات تمامی محصولات همراه با کد محصولات
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  استامپ طرحدار GSB مدل RS-10 ، این استامپ از جنس فوم است و در ابعاد کوچک عرضه میگردد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  غلطک طرحدار GSB مدل GR-21 ، اندازه رول حدودا 15سانت میباشد، برای استفاده میتوان آن را همراه با دسته و فوم یا دسته و مخزن تهیه کرد
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  غلطک طرحدار GSB مدل GR-23 ، اندازه رول حدودا 15سانت میباشد، برای استفاده میتوان آن را همراه با دسته و فوم یا دسته و مخزن تهیه کرد
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  شابلون طراحی GSB مدل 14-60، این شابلون از جنس طلق است و سایز آن 40*60 می باشد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  غلطک طرحدار GSB مدل GR-17 ، اندازه رول حدودا 15سانت میباشد، برای استفاده میتوان آن را همراه با دسته و فوم یا دسته و مخزن تهیه کرد ارائه تو سط شرکت جی اس بی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  شابلون طراحی GSB مدل 66-27، این شابلون از جنس طلق است و سایز آن 20.7*27 می باشد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 رول
توضیحات مهم:  غلطک طرحدار GSB مدل GR-34 ، اندازه رول حدودا 15سانت میباشد، برای استفاده میتوان آن را همراه با دسته و فوم یا دسته و مخزن تهیه کرد
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  استامپ طرحدار GSB مدل RS-24 ، این استامپ از جنس فوم است و در ابعاد کوچک عرضه میگردد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  شابلون طراحی GSB مدل ANB-10، این شابلون از جنس طلق است و در ابعاد بزرگ عرضه میگردد.
در حال ارسال اطلاعات...