نقاشی و خوشنویسی

7محصول
   
امنیت خرید :
7000000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  تابلو نقاشی خاتون قاجاری به سبک نقاشی قاجاری و تزیینات
3000000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  پرده نقاشی قهوه خانه ای مذهبی با موضوع ظهر عاشورا
7000000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  تابلو نقاشی سبک قهوه خانه ای رزم رستم و سهراب رنگ و روغن
1500000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  تابلو نقاشی قاجاری با موضوع خاتون قاجاری
2500000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  تابلو نقاشی سبک قاجاری با موضوع حرمسرای ناصری تکنیک رنگ و روغن با تزیینات قاجاری
4000000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  تابلو نقاشی مذهبی سبک قهوه خانه ای با موضوع علی اصغر و در کنار ان موضوع ظهر عاشورا نیز میباشد
3000000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  تابلو نقاشی سبک قاجاری مجلس زلیخابا تزیینات ولباسهای قاجاری بازگو کننده داستان مجلس یوسف و زلیخا .رنگ و روغن ابعاد 250*150
در حال ارسال اطلاعات...