دستگاه پرس

8محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  دستگاه پرس هیرولیکی دستی 30 تن ، پرس دستی هیدرولیکی 30 تن
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1
توضیحات مهم:  پرس عدل بندی ضایعات ایستاده - P6 Vertical Bailing Press - P6
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1
توضیحات مهم:  پرس ضایعات چند قلو PM4 Multi-Chamber Bailing Press PM4
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1
توضیحات مهم:  پرس عدل بندی ضایعات P12) Vertical Bailing Press)
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1
توضیحات مهم:  پرس عدل بندی ضایعات P10) Vertical Bailing Press)
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1
توضیحات مهم:  پرس عدل بندی ضایعات - P18) Bailing Press)
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  دستگاه پرس 100 تن هیدرولیک دستی ، دستگاه پرس هیدرولیک ماشین آلات پرسکاری
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1
توضیحات مهم:  پرس عدل بندی ضایعات افقی - P28) Bailing Press)
در حال ارسال اطلاعات...