ضد جوش و ضد یخ

2محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 ليتر
توضیحات مهم:  ضدیخ بهران مدل بهمن ، ضدیخ بهران شرکت بازرگانی اسماعیلیان
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 208 ليتر
توضیحات مهم:  ضدیخ، ضدجوش و ضدرسوب بهران دی با نقطه انجماد 52- درجه سانتیگراد و نقطه جوش 111 درجه سانتیگراد
در حال ارسال اطلاعات...