تجهیزات پخت و پز

44محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  آشپزخانه سیار صحرایی سه چرخ ، بدنه ساخته شده از آهن رنگ پودری شده/ دارای دیگ های دو جداره از استنلس استیل با عایق حرارتی جهت طبخ چلو و خورشت
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  آشپزخانه سیار کانتینری ، انبارش شامل انبار و سردخانه ها/ آماده سازی شامل برنج, سبزی و گوشت/ پخت شامل پخت کباب و پخت برنج, خورشت و سرخ کردنی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  سرخ کردنی تابان 3 ، دو جداره، بدنه اصلی دیگ ساخته شده از ورق استنلس استیل 304 ال به ضخامت 2 میلیمتر با کف سه لایه (استیل, آلومینیوم, استیل) جهت توزیع یکسان حرارت
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  سرخ کردنی تابان 1 ، محفظه پخت تمام پرسی از ورق استنلس استیل 304 ال به ضخامت 2 میلی متر
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  سرخ کردنی پدیده 6 ، سه جداره، دارای محفظه پخت تمام پرسی بدون در جوش از ورق استنلس استیل 304 ال با کف سه لایه (استیل , آلومینیوم , استیل)
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  سرخ کردنی پدیده 4 ، چهار جداره - دارای محفظه پخت تمام پرسی بدون درز جوش از ورق استنلس استیل 304 ال با کف تخت سه لایه (استیل،آلومینیوم،استیل) جهت جلوگیری از ته گرفتن و انتقال حرارت
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  تجهیزات جانبی پخت فر طبخ مرغ ، رویه بیرونی و درب دستگاه از ورق استنلس استیل 304 تیان گاز استیل
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  تجهیزات جانبی پخت پلوپز زمینی ، ساخته شده از ورق استنلس استیل تیان گاز استیل
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  تجهیزات جانبی پخت اجاق گریل فردار ، بدنه تماماٌ ساخته شده از استنلس استیل 304 ال تیان گاز استیل
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  پخت خورشت کیمیا ، دو جداره- بدنه اصلی دیگ تمام پرسی ساخته شده از ورق استنلس استیل 304 ال به ضخامت 2 میلیمتر ارائه شده توسط شرکت تیان گاز استیل
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پخت خورشت تابان 3 ، سه جداره، بدنه اصلی دیگ ساخته شده از ورق اتنلس استیل 304 ال به ضخامت 2 میلیمتر ارائه شده توسط شرکت تیان گاز استیل
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پخت خورشت تابان 2 ، محفظه پخت تمام پرسی از ورق استنلس استیل 304 ال ارائه شده توسط شرکت تیان گاز استیل
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پخت خورشت تابان 1 ، بدنه اصلی دیگ ساخته شده از ورق استنلس استیل 304 ال به ضخامت 2 میلیمتر ارائه شده توسط شرکت تیان گاز استیل
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پخت خورشت پدیده 6 ، چهار جداره، دارای محفظه پخت تمام پرسی بدون در جوش از ورق استنلس استیل 304 ال با کف سه لایه (استیل , آلومینیوم ) ارائه شده توسط شرکت تیان گاز استیل
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پخت خورشت پدیده 4 ، چهار جداره - دارای محفظه پخت تمام پرسی بدون درز جوش از ورق استنلس استیل 304 ال با کف سه لایه (استیل،آلومینیوم،استیل) جهت جلوگیری از ته گرفتن و انتقال حرارت تیان گاز استیل
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پخت خورشت پدیده 1 ، چهار جداره - دارای محفظه پخت تمام پرسی بدون درز جوش از ورق استنلس استیل 304 ال با کف سه لایه (استیل،آلومینیوم،استیل) جهت جلوگیری از ته گرفتن و انتقال حرارت تیان گاز استیل
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  فر پخت ترکیبی استیل صنعتی تیان ، محفظه پخت ساخته شده از استنلس 304 ارائه شده توسط شرکت تیان گاز استیل
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  پخت برنج تابان 3 ، سه جداره- بدنه اصلی دیگ ساخته شده از ورق اتنلس استیل 304 ال به ضخامت 2 میلیمتر
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  پخت برنج تابان 2 ، دو جداره - محفظه پخت تمام پرسی از ورق استنلس استیل 304 ال
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  پخت برنج تابان 1 ، دو جداره - بدنه اصلی دیگ ساخته شده از ورق استنلس استیل 304 ال به ضخامت 2 میلیمتر قسمت کف دیگ از ورق استنلس استیل 304 ال به ضخامت 4 میلیمتر
در حال ارسال اطلاعات...