ترمینال برق

17محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  ترمینال مخابراتی 100 زوجی کروز ایرانی ترمینال 100 زوجی کروز اصل ایرانی برای استفاده خطوط مخابراتی شرکتها و ادارات دولتی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  سوئیچ کنترلی نوری Kraus & Naimer ، سوئیچ های کنترل وسیستم های HMI - سوئیچ های اصلی- سوئیچ های نوری سوئیچ های کنترل وسیستم های HMI - لوازم جانبی - سوئیچ های نوری
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  ترمینال پیچی 110 کیلو وات Screw Terminal Up To 110kw ، سوئیچ های کنترل وسیستم های HMI - سوئیچ های اصلی-ترمینال پیچی تا 110 کیلو وات Screw Terminal Up To 110kw
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  سوئیچ 37 کیلو وات کنترل و سیستم های HMI ، سوئیچ های کنترل وسیستم های HMI - سوئیچ های اصلی-سوئیچ تا 37 کیلو وات
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  ترمینال پیچی 15 کیلو وات Kraus & Naimer ، سوئیچ های کنترل وسیستم های HMI - سوئیچ های اصلی - ترمینال پیچی تا 15 کیلو وات Kraus & Naimer
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  ترمینال پیچی 37 کیلو وات Kraus & Naimer ، سوئیچ های کنترل وسیستم های HMI - سوئیچ های اصلی - - ترمینال پیچی تا 37 کیلو وات
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  حلقه ای 110 کیلو وات Kraus & Naimer ، سوئیچ های کنترل وسیستم های HMI - سوئیچ های اصلی - حلقه ای تا 110 کیلو وات Kraus & Naimer
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  ترمینال پیچی برق 63-32 آمپر Kraus & Naimer ، سوئیچ های کنترل وسیستم های HMI - سوئیچ های کنترلی - حلقه ای و پیچی 63-32 آمپر Kraus & Naimer
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  حلقه ای و پیچی 63-32 آمپر Kraus & Naimer ، سوئیچ های کنترل وسیستم های HMI - سوئیچ های کنترلی - حلقه ای و پیچی 63-32 آمپر
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  ترمینال پیچی برق 315-115 آمپر KRAUS & NAIMER ، سوئیچ های کنترل وسیستم های HMI - سوئیچ های کنترلی - ترمینال پیچی 315-115 آمپر
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  حلقه 10-25 آمپر KRAUS & NAIMER ، سوئیچ های کنترل وسیستم های HMI - سوئیچ های کنترلی - حلقه ای 10-25 آمپر
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  ترمینال شاخه ای 60 آمپر Plastic Terminal ، ترمینال شاخه ای ارائه شده توسط تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  ترمینال شاخه ای 30 آمپر Plastic Terminal ، ترمینال شاخه ای ارائه شده توسط تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  ترمینال شاخه ای 10 آمپر Plastic Terminal ، ترمینال شاخه ای ارائه شده توسط تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  ترمینال شاخه ای 6 آمپر Plastic Terminal ، ترمینال شاخه ای ارائه شده توسط تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  ترمینال شاخه ای 5 آمپر Plastic Terminal ، ترمینال شاخه ای ارائه شده توسط تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  ترمینال شاخه ای Plastic Terminal، ترمینال شاخه ای ارائه شده توسط تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
در حال ارسال اطلاعات...