سایر محصولات مرتبط با پتروشیمی

(36محصول)
حداقل سفارش    185 کیلوگرم 6,300 تومان
6,300 تومان
حداقل سفارش    1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش    1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش    10 متر 87,000 تومان
87,000 تومان
حداقل سفارش    1 تن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش    1 تن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش    1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش    1
تماس جهت قیمت
در حال ارسال اطلاعات...