بطری آزمایشگاهی

9محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  بطری درپیچدار 500 سی سی تفلونی
از 45000 تا 120000 تومان
حداقل میزان سفارش : یک عدد
توضیحات مهم:  دسیکاتور شیشه ای ساده کمپانی SHOTT
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  فروش بطری درپیچدار 3 سی سی تفلونی و ظروف آزمایشگاهی تفلونی cowie انگلستان
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  بطری درپیچدار 1 سی سی تفلونی cowie و ظروف آزمایشگاهی تفلونی cowie انگلستان
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  بطری درپیچدار 50 سی سی تفلونی و ظروف آزمایشگاهی تفلونی cowie انگلستان
از 60000 تا 200000 تومان
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  دسیکاتور شیشه ای شیردار کمپانی SHOTT
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  فروش بطری درپیچدار 1000cc تفلونی و ظروف آزمایشگاهی تفلونی cowie انگلستان
از 4000 تا 55000 تومان
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  ارلن مایر مدرج آزمایشگاهی کمپانی SCHOTT
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  بطری درپیچدار 10 سی سی تفلونی و ظروف آزمایشگاهی تفلونی cowie انگلستان
در حال ارسال اطلاعات...