تنگستن

5محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 10 عدد
توضیحات مهم:  بوش تنگستن کارباید آلمانی 64
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  انواع سیم جوش آرگون با روش قوس تنگستن از شرکت معتبر موجود می باشد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 10 عدد
توضیحات مهم:  بوش تنگستن کارباید آلمانی 60*52*32
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 10 عدد
توضیحات مهم:  تنگستن کارباید آلمانی 16میلیمتر
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 10 عدد
توضیحات مهم:  بوش تنگستن کارباید آلمانی 100 ، اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
در حال ارسال اطلاعات...