پارچه پلی استر- ویسکوز

11محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 400 متر
توضیحات مهم:  تترون سفید با عرض های متفاوت
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 480 متر
توضیحات مهم:  تترون سفید + عرض 150 سانتیمتر
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 40 متر
توضیحات مهم:  پارچه ترگال فیلامنت رنگ ثابت راکتیو عرض 150 ایرانی - روپوش فرم مدارس و اداره جات
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 40 متر
توضیحات مهم:  پارچه کجراه فیلامنت رنگ ثابت راکتیو عرض 150 ایرانی - پوشش لباس فرم اداره جات و کارخانجات صنعتی و اداری - لباس تبلیغاتی - رنگ حیدر - نساج پور - بهرنگان - لگا - ذاکری - اردکان
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 30 متر
توضیحات مهم:  پارچه شبه فاستونی آبی درباری عرض 160 ایرانی موجود میباشد . این پارچه مناسب جهت شلوار و لباسهای فرم مدیران و کارمندان بوده و از لطافت خاصی برخوردار است.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 30 متر
توضیحات مهم:  پارچه شبه فاستونی قهوه ای سیر عرض 160 ایرانی موجود میباشد . این پارچه مناسب جهت شلوار و لباسهای فرم مدیران و کارمندان بوده و از لطافت خاصی برخوردار است.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 30 متر
توضیحات مهم:  پارچه شبه فاستونی سرمه ای عرض 160 ایرانی موجود میباشد . این پارچه مناسب جهت شلوار و لباسهای فرم مدیران و کارمندان بوده و از لطافت خاصی برخوردار است.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 30 متر
توضیحات مهم:  پارچه شبه فاستونی طوسی سیر عرض 160 ایرانی موجود میباشد . این پارچه مناسب جهت شلوار و لباسهای فرم مدیران و کارمندان بوده و از لطافت خاصی برخوردار است.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 30 متر
توضیحات مهم:  پارچه شبه فاستونی طوسی عرض 160 ایرانی موجود میباشد .
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 30 متر
توضیحات مهم:  پارچه شبه فاستونی مشکی عرض 160 ایرانی موجود میباشد . این پارچه مناسب جهت شلوار و لباسهای فرم مدیران و کارمندان بوده و از لطافت خاصی برخوردار است.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 30 متر
توضیحات مهم:  پارچه شبه فاستونی قهوه ایی روشن عرض 160 ایرانی موجود میباشد . این پارچه مناسب جهت شلوار و لباسهای فرم مدیران و کارمندان بوده و از لطافت خاصی برخوردار است.
در حال ارسال اطلاعات...