ورقه پلاستیکی

41محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  ورق PVC روکش دار 16 میلیمتری مدل A100 ورق PVC روکش دار مدل A100 جهت ساخت درب کابینت ، کمد و ....
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  ورق PVC روکش دار 16 میلیمتری مدل A099 ورق PVC روکش دار مدل A099 جهت ساخت درب کابینت ، کمد و ....
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  ورق PVC روکش دار 16 میلیمتری مدل A098 ورق PVC روکش دار مدل A098 جهت ساخت درب کابینت ، کمد و ....
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  ورق PVC روکش دار 16میلیمتری مدل H097 ورق PVC روکش دار مدل H097 جهت ساخت درب کابینت ، کمد و ....
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  ورق PVC روکش دار 16میلیمتری مدل H093 ورق PVC روکش دار مدل H093 جهت ساخت درب کابینت ، کمد و ....
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  ورق PVC روکش دار 16میلیمتری مدل H082 ورق PVC روکش دار مدل H082 جهت ساخت درب کابینت ، کمد و ....
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  ورق PVC روکش دار 16 میلیمتری مدل H072 ورق PVC روکش دار مدل H072 جهت ساخت درب کابینت ، کمد و ....
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  ورق PVC روکش دار16 میلیمتری مدل H059 ورق PVC روکش دار مدل H059 جهت ساخت درب کابینت ، کمد و ....
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  ورق PVC روکش دار 16 میلیمتری مدل H058 ورق PVC روکش دار مدل H058 جهت ساخت درب کابینت ، کمد و ....
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  ورق PVC روکش دار 16 میلیمتری مدل H053 ورق PVC روکش دار مدل H053 جهت ساخت درب کابینت ، کمد و ....
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  ورق PVC روکش دار 16 میلیمتری مدل H051 ورق PVC روکش دار مدل H051 جهت ساخت درب کابینت ، کمد و ....
عضویت ویژه عضو تایید شده
از 930000 تا 990000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 تخته
توضیحات مهم:  HDPE پلی اتیلن دانسیته بالا معروف است.دارای مقاومت به ضربه وبلورینگی بالایی می باشد.از نظر شیمیایی یک ساختار شیمیایی یکسان در ان وجود دارد.HDPE یا UHMW در قطعات تسمه راهنما، دنده زنجیر خور برای نقاله
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  ورق PVC طرحدار 18 میلیمتری مدل 049 ورق PVC طرحدار مدل 049 جهت ساخت درب کابینت ، کمد و ....
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  ورق PVC طرحدار 18 میلیمتری مدل 048 ورق PVC طرحدار مدل 048 جهت ساخت درب کابینت ، کمد و ....
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  ورق PVC طرحدار 18 میلیمتری مدل 046 ورق PVC طرحدار مدل 046 جهت ساخت درب کابینت ، کمد و ....
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  ورق PVC طرحدار 18 میلیمتری مدل 045 ورق PVC طرحدار مدل 045 جهت ساخت درب کابینت ، کمد و ....
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  ورق PVC طرحدار 18 میلیمتری مدل 043 ورق PVC طرحدار مدل 043 جهت ساخت درب کابینت ، کمد و ....
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  ورق PVC طرحدار 18 میلیمتری مدل 037 ورق PVC طرحدار مدل 037 جهت ساخت درب کابینت ، کمد و ....
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  ورق PVC طرحدار 18 میلیمتری مدل 034 ورق PVC طرحدار مدل 034 جهت ساخت درب کابینت ، کمد و ....
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  ورق PVC طرحدار 18میلیمتری مدل 033 ورق PVC طرحدار مدل 033 جهت ساخت درب کابینت ، کمد و ....
در حال ارسال اطلاعات...