خدمات حسابداری

91محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  تنظیم اظهار نامه مالیاتی حسابداری :کارنامه مالی یک سال کاری شرکت یا شخص که جهت محاسبه مالیات به سازمان امور مالیاتی ارایه می گردد را اظهارنامه مالیاتی می نامند.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  تهیه و ارسال لیست بیمه و مالیات بر حقوق شرکت ها و مشاغل این خدمات توسط شرکت کیمیا تراز پارسیان ارائه می گردد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پلمب و تحریر دفاتر قانونی ( کل و روزنامه ) این خدمات توسط شرکت کیمیا تراز پارسیان ارائه می گردد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  ثبت نام کد اقتصادی، گواهی ارزش افزوده و ثبت صندوق مکانیزه این خدمات توسط شرکت کیمیا تراز پارسیان ارائه می گردد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد و ارسال آن در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور این خدمات توسط شرکت کیمیا تراز پارسیان ارائه می گردد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده این خدمات توسط شرکت کیمیا تراز پارسیان ارائه می گردد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی این خدمات توسط شرکت کیمیا تراز پارسیان ارائه می گردد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  فروش و نصب و خدمات پس از فروش نرم افزارهای مالی این خدمات توسط شرکت کیمیا تراز پارسیان ارائه می گردد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  استقرار نماینده و کادر حسابداری در سطوح مختلف بر حسب نیاز شرکت این خدمات توسط شرکت کیمیا تراز پارسیان ارائه می گردد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  انجام امور حسابداری شرکت ها و فروشگاه ها این خدمات توسط شرکت کیمیا تراز پارسیان ارائه می گردد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 نفر
توضیحات مهم:  ارائه کلیه خدمات حسابداری ، مشاوره مالی و مالیاتی ، حسابرسی ، انجام تمامی امورات مربوط به مالیات و بیمه ، تنظیم و تهیه کلیه گزارشات درون سازمانی و برون سازمانی ارائه شده توسط موسسه ماهان حساب کویر
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  خدمات حسابداری مقدماتی کاماد ، ارائه خدمات حسابداری و مشاوره مالی نرخ مشاوره هر جلسه درج شده است
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم
600000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  برنامه ی حسابداری ویژه پرژه ساختمانی برای تمام فعالین در حوزه ی ساخت و ساز تهیه و تدوین گردیده است.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پلمپ دفاتر قانونی (دفاتر روزنامه و کل)- پلمپ دفتر روزنامه - پلمپ دفتر کل موسسه خدمات مالی و مشاوره مدیریت پردازش ارقام یکتا
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  آموزش حسابداری توسط کارشناسان مجرب با بهترین کیفیت و در اسرع وقت انجام می گیرد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  مشاوره مالی و مالیاتی توسط کارشناسان مجرب با بهترین کیفیت و در اسرع وقت انجام می گیرد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  حسابرسی بیمه توسط کارشناسان مجرب با بهترین کیفیت و در اسرع وقت انجام می گیرد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  حسابرسی داخلی توسط کارشناسان مجرب با بهترین کیفیت و در اسرع وقت انجام می گیرد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  گزارش حسابرسی توسط کارشناسان مجرب با بهترین کیفیت و در اسرع وقت انجام می گیرد.
در حال ارسال اطلاعات...