اسنک

27محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه
21300 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پیتزا پپرونی تنوری دو نفره ، پیتزا پپرونی تنوری دو نفره شامل: متریال زیر میباشد: خمیر مخصوص , سس ،پپرونی و پنیر مخصوص نیوشا می باشد.
عضویت ویژه
20500 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پیتزا خرسی کودک مخصوص نیوشا ،شامل استیک مزه دار شده در سبزیجات معطر، قارچ، فیله مرغ باربیکیو،ژامبون قارچ،پپرونی, گوجه,زیتون سبز و سیاه , پنیرمخصوص ارائه شده توسط فست فود نیوشا
عضویت ویژه
21300 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پیتزا پپرونی دو نفره ، پیتزا پپرونی دو نفره شامل: متریال زیر میباشد: خمیر مخصوص , سس ،پپرونی و پنیر مخصوص نیوشا می باشد.
عضویت ویژه
23000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پیتزا مخصوص دو نفره شامل متریال : استیک مزه دار شده در سبزیجات معطر، ژامبون ، قارچ زیتون سیاه ،خمیر و سس مخصوص نیوشا وپنیر مخصوص نیوشا.
عضویت ویژه
15000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پیتزا مخصوص یک نفره شامل متریال :استیک مزه دار شده در سبزیجات معطر، ژامبون ، قارچ زیتون سیاه ،خمیر و سس مخصوص نیوشا وپنیر مخصوص نیوشا.
عضویت ویژه
26000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پیتزا استیک دو نفره ، پیتزا استیک یا پیتزا گوشت دونفره شامل استیک مزه دار شده در سبزیجات معطر، قارچ، گوجه تازه
عضویت ویژه
22000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پیتزا میکس دو نفره ، مواد لازم : خمیر و سس مخصوص نیوشا ،ژامبون، کوکتل پنیر، قارج، فلفل سبز(فلفل دلمه)،زیتون سبز، پنیر مخصوص نیوشا.
عضویت ویژه
14000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پیتزا میکس یک نفره ، مواد لازم : خمیر و سس مخصوص نیوشا ،ژامبون، کوکتل پنیر، قارج، فلفل سبز(فلفل دلمه)،زیتون سبز، پنیر مخصوص نیوشا.
عضویت ویژه
17500 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پیتزا لبنانی تنوری ، متریال مصرفی: خمیر و سس مخصوص نیوشا ،استیک مزه دار شده در سبزیجات معطر، چیکن ،قارچ، کنجد و پنیر مخصوص نیوشا.
عضویت ویژه
17000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پیتزا سبزیجات دو نفره ، متریال مصرفی : خمیر و سس مخصوص نیوشا، ذرت شیرین ، گوجه تازه، فلفل سبز(فلفل دلمه)، زیتون سبز و سیاه، قارچ و پنیر مخصوص نیوشا.
عضویت ویژه
12000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پیتزا سبزیجات یک نفره ، متریال مصرفی : خمیر و سس مخصوص نیوشا، ذرت شیرین ، گوجه تازه، فلفل سبز(فلفل دلمه)، زیتون سبز و سیاه، قارچ و پنیر مخصوص نیوشا.
عضویت ویژه
21500 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پیتزا باربیکیو چیکن دو نفره ، متریال مصرفی: خمیر و سس مخصوص نیوشا، فیله مرغ باربیکیو، قارچ ؛گوجه تازه ، زیتون سبز و پنیر مخصوص نیوشا.
عضویت ویژه
14000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پیتزا باربیکیو چیکن یک نفره ، متریال مصرفی: خمیر و سس مخصوص نیوشا، فیله مرغ باربیکیو، قارچ ؛گوجه تازه ، زیتون سبز و پنیر مخصوص نیوشا.
عضویت ویژه
16500 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پیتزا قارچ و بیف یک نفره ، پیتزا قارچ و گوشت روست بیف مخصوص یک نفره ، شامل استیک مزه دار شده در سبزیجات معطر، قارچ، گوجه تازه و پنیر مخصوص میباشد. فست فود نیوشا
عضویت ویژه
15500 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پیتزا فاهیتا یک نفره ، پیتزا گوشت و مرغ فاهیتا مخصوص یک نفره ،شامل استیک مزه دار شده در سبزیجات معطر، قارچ، فیله مرغ باربیکیو،فلفل سبز, پنیرمخصوص ارائه شده توسط فست فود نیوشا
عضویت ویژه
22500 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پیتزا سرآشپز دو نفره ، پیتزا سرآشپز دو نفره شامل مخلوط ژامبون گوشت ومرغ , کوکتل پنیر,, قارچ , گوجه تازه و پنیر مخصوص میباشد ارائه شده توسط فست فود نیوشا
عضویت ویژه
22500 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پیتزا چهار فصل دو نفره ، پیتزا چهار فصل دو نفره ترکیبی چهار نوع مواد جدا از هم میباشد:1-استیک مزه دار شده در سبزیجات معطر 2-کوکتل پنیر 3-قارچ 4- مخلوط زیتون سبز و سیاه
عضویت ویژه
21300 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پیتزا کاپری دو نفره شامل: متریال زیر میباشد: خمیر مخصوص , سس ،مخلوط ژامبون گوشت ومرغ،پپرونی، قارچ و گوجه تازه و پنیر مخصوص نیوشا می باشد.
عضویت ویژه
24300 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پیتزا مکزیکی تنوری دو نفره ، متریال مصرفی خمیر و سس مخصوص نیوشا، گوشت چرخ کرده تند،قارچ وپنیر مخصوص نیوشا
عضویت ویژه
15300 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پیتزا مکزیکی تنوری یک نفره ، متریال مصرفی خمیر و سس مخصوص نیوشا، گوشت چرخ کرده تند،قارچ وپنیر مخصوص نیوشا
در حال ارسال اطلاعات...