پی ال سی (PLC) جریان مستقیم (DC)

(11محصول)
حداقل سفارش    1 عدد 17,000,000 تومان
17,000,000 تومان
حداقل سفارش    1 قطعه 500,000 تومان
500,000 تومان
حداقل سفارش    1 قطعه 500,000 تومان
500,000 تومان
حداقل سفارش    1 قطعه 800,000 تومان
800,000 تومان
حداقل سفارش    1 دستگاه 298,000 تومان
298,000 تومان
حداقل سفارش    1 عدد
تماس جهت قیمت
در حال ارسال اطلاعات...