پردازنده کامپیوتر (CPU)

42محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
721140 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  Intel® Xeon® E5-2603v3 (1.6GHz/6-core/15MB/85W) Processor
عضویت ویژه عضو تایید شده
1049580 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  Intel® Xeon® E5-2609v3 1.9GHz/6-core/15MB/85W
عضویت ویژه عضو تایید شده
999600 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  Intel® Xeon® E5-2620v3 (2.4GHz/6-core/15MB/85W) Processor
عضویت ویژه عضو تایید شده
2195550 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  Intel® Xeon® E5-2630v3 (2.4GHz/8-core/20MB/85W) Processor
عضویت ویژه عضو تایید شده
2798880 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  Intel® Xeon® E5-2640v3 (2.6GHz/8-core/20MB/90W) Processor
عضویت ویژه عضو تایید شده
3416490 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  Intel® Xeon® E5-2650v3 (2.3GHz/10-core/25MB/105W) Processor
عضویت ویژه عضو تایید شده
4633860 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  Intel® Xeon® E5-2660v3 (2.6GHz/10-core/25MB/105W) Processor
عضویت ویژه عضو تایید شده
6961500 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  Intel® Xeon® E5-2667v3 (3.2GHz/8-core/20MB/135W) Processor
عضویت ویژه عضو تایید شده
5419260 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  Intel® Xeon® E5-2680v3 (2.5GHz/12-core/30MB/120W) Processor
عضویت ویژه عضو تایید شده
5147940 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  Intel® Xeon® E5-2670v3 (2.3GHz/12-core/30MB/120W) Processor
عضویت ویژه عضو تایید شده
5854800 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  Intel® Xeon® E5-2690v3 (2.6GHz/12-core/30MB/135W) Processor
عضویت ویژه عضو تایید شده
4908750 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  Intel® Xeon® E5-2695v3 (2.3GHz/14-core/35MB/120W) Processor
عضویت ویژه عضو تایید شده
8543010 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  Intel® Xeon® E5-2697v3 (2.6GHz/14-core/35MB/145W) Processor
عضویت ویژه عضو تایید شده
11995200 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  Intel® Xeon® E5-2699v3 (2.3GHz/18-core/45MB/145W) Processor
عضویت ویژه عضو تایید شده
13494600 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  پردازنده اینتل E5-2699 v4 (55M Cache, 2.20 GHz)
عضویت ویژه عضو تایید شده
10024560 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  پردازنده اینتل E5-2698 v4 (50M Cache, 2.20 GHz)
عضویت ویژه عضو تایید شده
8867880 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  پردازنده اینتل E5-2697 v4 (45M Cache, 2.30 GHz)
عضویت ویژه عضو تایید شده
7511420 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  پردازنده E5-2695 v4 (45M Cache, 2.10 GHz)
عضویت ویژه عضو تایید شده
6568800 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  پردازنده E5-2690 v4 (35M Cache, 2.60 GHz)
عضویت ویژه عضو تایید شده
5712000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  پردازنده اینتل E5-2683 v4 (40M Cache, 2.10 GHz)
در حال ارسال اطلاعات...