گواهینامه سیستم های مدیریتی

61محصول
   
امنیت خرید :
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  صدور گواهینامه حلال HALAL ویژه صنایع غذایی جهت اطمینان مصرف کنندگان مسلمان برای خرید و مصرف آن درخارج از کشور
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  صدور گواهی نامه GGAP کشاورزی را از شرکت ثریا مرکز خدمات ممیزی و ارزیابی انطباق بخواهید
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  صدور گواهینامه ایزو Codex Catering کیترینگ مواد غذائی تعیین نقاط خطرناک فرآوری و عرضه مواد غذائی و کنترل آنها به صورتی که هیچگونه مضراتی برای سلامتی انسان پدید نمی آورد
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  صدور گواهینامه ایزو OHSAS 18001 ایمنی و بهداشت شغلی برای حداقل کردن خطر برای کارمندان و سایر ذینفعان، بهبود سیستم مدیریت سلامتی و ایمنی موجود، نشان امنیت سازمان
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  صدور گواهینامه ایزو HSE-MS مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست روشی است هدفمند بر پایه استانداردهای موجود برای حصول اطمینان از اینکه مخاطرات بالقوه و بالفعل موجود بطور دقیق تعیین و کنترل می‌ گردد
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  اندازه گیری و پایش رضایت مشتری و صدور گواهینامه ایزو 10004 رضایت مشتری جدیدترین استاندارد در حوزه مشتری مداری است که می تواند به رونق کسب وکار شما کمک شایانی نماید.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  هدف از صدور گواهینامه ایزو GLP روش خوب آزمایشگاه اطمینان از عملکرد صحیح آزمایشگاه ها و اعتماد به نتایج حاصله از آزمون در آزمایشگاه ها
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  صدور گواهینامه ایزو بهداشت مواد غذائی HACCP مجموعه الزامات مربوط به سیستم بهداشت و ایمنی مواد غذایی است. مدل برگرفته از سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی می باشد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  هدف اصلی از پیاده سازی و صدور گواهی نامه ایزو 14001 زیست محیطی توجه ویژه سازمان ها به رعایت الزامات زیست محیطی میباشد
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  برای تضمین کیفیت کالاها و قطعات و خدمات ارائه شده از جانب صنایع نفت، گاز و پتروشیمی،‌ صدور گواهینامه ایزو نفت و گاز و پتروشیمی ISO/TS 29001 ضروری است
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  شرکت ثریا یکی از باسابقه ترین شرکت های ارزیابی و ممیزی و صدور گواهینامه در زمینه GMP روش خوب ساخت می باشد
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  شرکت پرتو ستاره ثریا نماینده رسمی مرجع ACS انگلستان و ICS کانادا در زمینه صدور گواهینامه های ایزو، نشان های بین المللـی و جوایز کیفی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  صدور گواهینامه سیسنم یکپارچه PAS 99 - IMS را از شرکت ثریا مرکز خدمات ممیزی و ترزیابی انطباق بخواهید
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  صدور گواهینامه عرضه غذا SFBB را از شرکت ثریا مرکز خدمات ممیزی و ارزیابی انطباق بخواهید
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  صدور گواهینامه روش خوب توزیع GDP را از شرکت ثریا مرکز خدمات ممیزی و ارزیابی انطباق بخواهید
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  صدور گواهینامه شکایت مشتری ایزو ۱۰۰۰۲ را از شرکت ثریا مرکز خدمات ممیزی و ارزیابی انطباق بخواهید
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  صدور گواهی نامه ایمنی غذا اروپا استاندارد IFS را از شرکت ثریا مرکز خدمات ممیزی و ارزیابی انطباق بخواهید
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  دانلود چک لیست ممیزی و ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت استاندارد 17025
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  صدور گواهینامه روش خوب انبارداری GSP در شرکت ثریا مرکز خدمات ممیزی و ارزیابی انطباق
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  صدور گواهینامه تائید محصول اتحادیه اروپا CE Mark توسط شرکت ثریا تحت اعتبار مرجع اعتباردهی اتحادیه اروپا
در حال ارسال اطلاعات...