چسب و درزگیر

103محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : یک کارتن عدد
توضیحات مهم:  چسب تانگیت ایرانی 100 گرمی،پی وی سی،pvc،چسب درزگیر،تانژیت،تارگت،چسب آلمانی،چسب فاضلاب
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : یک کارتن عدد
توضیحات مهم:  چسب تانگیت آلمان 1000 گرمی،پی وی سی،pvc،چسب درزگیر،تانژیت،تارگت،چسب آلمانی،چسب فاضلاب
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : یک کارتن عدد
توضیحات مهم:  چسب تانگیت ایرانی 250 گرمی،پی وی سی،pvc،چسب درزگیر،تانژیت،تارگت،چسب آلمانی،چسب فاضلاب
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : یک کارتن عدد
توضیحات مهم:  چسب تانگیت آلمان 500 گرمی،پی وی سی،pvc،چسب درزگیر،تانژیت،تارگت،چسب آلمانی،چسب فاضلاب
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : یک کارتن عدد
توضیحات مهم:  چسب تانگیت ایرانی 1000 گرمی،پی وی سی،pvc،چسب درزگیر،تانژیت،تارگت،چسب آلمانی،چسب فاضلاب
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  چسب تانژیت ایرانی تیوپی 100 گرمی،تانژیت،چسب تانژیت،چسب اتصالات pvc،چسب pvc،چسب پی وی سی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : یک کارتن عدد
توضیحات مهم:  چسب تانژیت ایرانی قوطی 250گرمی،تانژیت،چسب تانژیت،چسب اتصالات pvc،چسب pvc،چسب پی وی سی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  چسب آلمانی پاتکس 250 گرمی،پاتکس،چسب،تانژیت،تانگیت،تارگت،رازی،چسب pvc،چسب پی وی سی،آببند
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : یک کارتن عدد
توضیحات مهم:  چسب آلمانی پاتکس تیوپی 100 گرمی،تانژیت،چسب تانژیت،چسب اتصالات pvc،چسب pvc،چسب پی وی سی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : طبق لیست قیمت عدد
توضیحات مهم:  چسب تانژیت ایرانی قوطی 1کیلویی،تانژیت،چسب تانژیت،چسب اتصالات pvc،چسب pvc،چسب پی وی سی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : یک کارتن عدد
توضیحات مهم:  چسب تانژیت ایرانی قوطی 500گرمی،تانژیت،چسب تانژیت،چسب اتصالات pvc،چسب pvc،چسب پی وی سی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : یک کارتن عدد
توضیحات مهم:  چسب تانژیت آلمانی قوطی 500گرمی PVC،تانژیت،تانگیت،تارگت،رازی،پاتکس،تانژیت ،تانژیت ایرانی،چسب
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  تمیز کننده و حلال چسب های تانژیت آلمان ،PVC-U،تانژیت،تانگیت،تارگت،رازی،پاتکس،چسب پی وی سی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : طبق لیست قیمت عدد
توضیحات مهم:  چسب تانژیت آلمانی قوطی 1کیلویی ،PVC-U،تانژیت،تانگیت،تارگت،رازی،پاتکس،تانژیت ایرانی،چسب اتصالات
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : یک کارتن عدد
توضیحات مهم:  چسب تانژیت آلمانی PVC-U،تانژیت،تانگیت،تارگت،رازی،پاتکس،کالم،ممو،هلتی،تانژیت آلمانی،تانژیت ایرانی،چسب
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : طبق لیست قیمت عدد
توضیحات مهم:  چسب تانژیت آلمانی قوطی 250گرمی PVC،تانژیت،تانگیت،تارگت،رازی،پاتکس،کالم،ممو،هلتی،تانژیت آلمانی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : یک کارتن عدد
توضیحات مهم:  چسب تانژیت آلمان مدل ( ABS )،چسب تانژیت آلمانی PVC-U،تانژیت،تانگیت،تارگت،رازی،پاتکس،تانژیت آلمانی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : فاقد محدودیت عدد
توضیحات مهم:  اجرای کاشت میلگرد نمره 14 با چسب آلمانی VMK SF 345 از شرکتKALM
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : فاقد محدودیت عدد
توضیحات مهم:  اجرای کاشت میلگرد نمره 12 با چسب آلمانی VMK 345 از شرکتKALM
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : یک کارتون
توضیحات مهم:  چسب های کاشت میلگرد از کمپانی های آلمان،memo,kalm,helti.st30
در حال ارسال اطلاعات...