خدمات ساخت و ساز

151محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : فاقد محدودیت متر مربع
توضیحات مهم:  میله های کامپوزیتی FRP جهت مقاوم سازی،مقاوم سازی ساختمان،مقاوم سازی پل،مقاوم سازی سد
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : فاقد محدودیت متر مربع
توضیحات مهم:  ساختار مصالح FRP،روش های FRP،انواع FRP،قدرت FRP،مقاومت FRP،الیاف FRP،رزین FRP،چسب FRP،تقویت
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : فاقد محدودیت متر مربع
توضیحات مهم:  روش الیاف کربنی (FRP) جهت مقاوم سازی،روش اف آر پی کربن،الیاف شیشه،الیاف مقاوم سازی،تقویت سازه،
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : فاقد محدودیت متر مربع
توضیحات مهم:  مقدمه ای درخصوص استفاده از الیاف کامپوزیت (اف آر پی)FRP
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : فاقد محدودیت متر مربع
توضیحات مهم:  مقاوم سازی سازه های بتنی با روش(اف آر پی) FRP
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : فاقد محدودیت متر مربع
توضیحات مهم:  تاریخچه استفاده از الیاف کامپوزیت FRP،گذشته اف آر پی،گسترش FRP،نصب ورق FRP،اجرای FRP،مقاوم سازی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : فاقد محدودیت متر مربع
توضیحات مهم:  مقاوم سازی با ورقه‌های اف‌آرپی (FRP)،تقویت سازه با ورق FRP،ورق کامپوزیت FRP،لمینت،لمینت FRP،کربن
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : فاقد محدودیت متر مربع
توضیحات مهم:  روش مقاوم سازی با الیاف پلیمری
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : فاقد محدودیت متر مربع
توضیحات مهم:  فیبرهای پلیمری تقویت شده FRP ،الیاف پلیمری،الیاف فیبری،الیاف کربن،الیاف شیشه،الیاف FRP
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : فاقد محدودیت متر مربع
توضیحات مهم:  تقویت سازه های پلاستیکی و پلی اتیلنی با روش اف آر پی (FRP)
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : فاقد محدودیت متر مربع
توضیحات مهم:  ایزلاسیون و آب بندی مخازن با روش اف آر پی (FRP) ،آببندی نمودن استخر و مخازن آب با روش اف آر پی FRP
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : فاقد محدودیت متر مربع
توضیحات مهم:  تقویت عرشه پل با استفاده از الیاف کربن،FRP،تقویت سازه،مقاوم سازی سازه،مقاوم سازی ساختمان،الیاف
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : فاقد محدودیت متر مربع
توضیحات مهم:  تقویت خمشی و برشی دالها با الیاف اف آر پی،FRP،مقاوم سازی ساختمان،مقاوم سازی با FRP،تقویت سازه
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : فاقد محدودیت متر مربع
توضیحات مهم:  تقویت اتصالات با روش FRP،مقاوم سازی با FRP،تقویت سازه با FRP،میلگرد FRP،مقاوم سازی تیرها و ستونها
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : فاقد محدودیت متر مربع
توضیحات مهم:  تقویت خمشی و برشی دیوارهای برشی بتنی با الیاف اف آر پی،الیاف کربن،الیاف شیشه،الیاف پلیمر،FRP
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : فاقد محدودیت متر مربع
توضیحات مهم:  افزایش کرنش ستونهای بتنی با استفاده از دورپیچ های FRP،پاشیدن FRP،صفحات FRP،الیاق FRP،الیاف شیشه
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : فاقد محدودیت متر مربع
توضیحات مهم:  تقویت برشی یا افزایش شکل پذیری تیرها یا ستونهای بتنی،دور پیچ کردن ستونها با الیاف کربن و شیشه
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : فاقد محدودیت متر مربع
توضیحات مهم:  موارد مقاوم سازی با اف آر پی (FRP)،مقاوم سازی با الیاف پلیمری،مقاوم سازی با الیاف کربن، الیاف شیشه
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : فاقد محدودیت عدد
توضیحات مهم:  اجرای کاشت میلگرد نمره 28 با چسب آلمانی ممو شرکت memo،خمیر کاشت،چسب کاشت،نصب میلگرد
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  اجرای کاشت میلگرد نمره 32 با چسب آلمانی ممو شرکت memo،نصب میلگرد،اجرای میلگرد انتظار،چسب اپوکسی
در حال ارسال اطلاعات...