آجر ( خشت )

18محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  آجر ضد اسید سایز 45*60*200 ، ارائه شده توسط شرکت کوره های صنعتی ایران
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  تیغه 25*20*10 آجر سفالی فدک مازندران گلوگاه
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  بلوک سقفی 25*20*40 آجر سفالی فدک مازندران گلوگاه
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  بلوک سقفی 20*20*40 آجر سفالی فدک مازندران گلوگاه
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  تیغه 20*20*13آجر سفالی فدک مازندران گلوگاه
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  تیغه 20*20*8 آجر سفالی فدک مازندران گلوگاه
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  تیغه 25*20*15 آجر سفالی فدک مازندران گلوگاه
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  تیغه 20*20*15 آجر سفالی فدک مازندران گلوگاه
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  تیغه 20*20*10 آجر سفالی فدک مازندران گلوگاه
245 تومان
حداقل میزان سفارش : 1000 قطعه
توضیحات مهم:  آجر سبک لیکا (leca) جهت هره چینی دیوار تیغه با عرض کم
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  آجر سفال ده سوراخ آجر سفال نما آجر سفال سقف
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  آجر تیغه سفالی جهت دیوار چینی ابعاد 25*20*10
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 تن
توضیحات مهم:  آجر فشاری و پرسی (آجر خشتی) جهت دیوار چینی دور ساختمان ساخت بنا
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  آجر تیغه 7 سانتی ابعاد 25*20*7
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  آجر تیغه 15 فوم دار تیغه کشی ساختمان (تبصره 19 شهرداری) ابعاد 25*20*15
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  سفال تیغه دیوار فوم عایق
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  سفال هاش فوم دار 15 بدون نیاز به ملات با سرعت اجرای بالا
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  سفال هاش بدون فوم 10
در حال ارسال اطلاعات...