پلی پروپیلن

19محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 تن
توضیحات مهم:  کامپاند پلی پروپیلن با الیاف شیشه کامپاند پلی پروپیلن
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 2500 کیلوگرم
توضیحات مهم:  پلی پروپیلن PPMR230تولید پتروشیمی مارون بوده و در ساخت ورق -لوله آبرسانی... کاربرد دارد جهت اطلاعات بیشتر از ساختار و موارد مصرف این پلیمر به سایت رسمی پلاستو ایران مراجعه نمایید.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 2500 کیلوگرم
توضیحات مهم:  پلی پروپیلن PPZR230 تولید پتروشیمی نوید زرشیمی میباشد جهت اطلاعات بیشتر از این پلیمر به سایت رسمی پلاستو ایران مراجعه نمایید.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 2500 کیلوگرم
توضیحات مهم:  پلی پروپیلن EP548R تولید پتروشیمی جم و دربسته بندی 25کیلوگرمی عرضه میشود جهت کاربرد و اطلاعات بیشتر این پلیمر به سایت رسمی ما مراجعه نمایید(پلاستو ایران)
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 2500 کیلوگرم
توضیحات مهم:  پلی پروپیلن PP332L تولید پتروشیمی نوید زرشیمی میباشد.جهت اطلاع از کاربرد این کوپلیمر به سایت رسمی ما مراجعه نمایید.(پلاستو ایران)
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 2500 کیلوگرم
توضیحات مهم:  پلی پروپیلن PP332C تولید پتروشیمی نوید زرشیمی میباشد.از خانواده کوپلیمرها بوده در زمینه تولید لوله و اتصالات پلی پروپیلنی کاربرد دارد .
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 2500 کیلوگرم
توضیحات مهم:  پلی پروپیلن PPR40 تولید پتروشیمی های اراک و مارون بوده از خانواده کوپلیمرها میباشد. این پلیمر در ساخت قطعات خودرویی- جعبه باطری - قطعات سنگین و ....کاربرد دارد. درجه روانروی آن 7 میباشد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 2500 کیلوگرم
توضیحات مهم:  پلی پروپیلن R60 تولید پتروشیمی های مارون و اراک بوده و از خانواده کوپلیمرها میباشد.این پلی پروپیلن در زمینه ساخت لوله و اتصالات پلی پروپیلنی کاربرد دارد و درجه روانروی آن در حدود 0.4 میباشد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 2500 کیلوگرم
توضیحات مهم:  پلی پروپیلن PPR200 ساخت کشور کره جنوبی میباشد و از دسته کوپلیمرها میباشد .این پلی پروپیلن در زمینه ساخت لوله و اتصالات پلی پروپیلنی کاربرد دارد.و معادل گرید R2400 کره میباشد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  پلی پروپیلن M1600 ساخت کشور کره جنوبی میباشد .این پلیمر از خانواده کوپلیمرها بوده و در ساخت قطعات سنگین خودرویی -قطعات محکم و ضربه پذیر کاربرد دارد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 2500 کیلوگرم
توضیحات مهم:  پلی پروپیلن G740 پلی پروپیلن وارداتی از کشور کره جنوبی است و در ساخت قطعات خودرویی ، قطعات سخت و سنگین..کاربرد دارد و از خانواده کوپلیمرها میباشد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 2500 کیلوگرم
توضیحات مهم:  پلی پروپیلن PPRP340 تولید پتروشیمی جم میباشد و در زمینه تولید ظروف بادی پلی پروپیلنی -معادل PP2X -تولید قطعات پلاستیکی و ... کاربرد دارد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 2500 کیلوگرم
توضیحات مهم:  پلی پروپیلن 440G تولید پتروشیمی جم است.این پلیمر از خانواده کوپلیمرها میباشد و درساخت لوله و اتصالات . ورق موج دار- قطعات کوپلمر ضربه پذیر و .....کاربرد دارد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 2500 کیلوگرم
توضیحات مهم:  پلی پروپیلن 440L تولید شرکت پتروشیمی جم است.پلی پروپیلن 440ال از خانواده کوپلیمرها بوده و در ساخت قطعات سخت . ورق موج دار و ...کاربرد دارد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 2500 کیلوگرم
توضیحات مهم:  پلی پروپیلن PP510Lتولید پتروشیمی جم میباشد.از خانواده همو پلیمر ها بوده و در تولید سلفون-تولید گونی-تسمه پلاستیکی و...کاربرد دارد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 2500 کیلوگرم
توضیحات مهم:  پلی پروپیلن PP550J تولید پتروشیمی های جم و نوید زر شیمی میباشد .این مواد از خانواده همو پلیمرها بوده و فود گرید میباشد همچنین در ساخت قطعات پلاستیکی مختلف کاربرد دارد درجه روانروی آن حدود 3.2 میباشد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 2500 کیلوگرم
توضیحات مهم:  پلی پروپیلن PP552R تولید پتروشیمی های جم-اراک - مارون و نوید زرشیمی است .552R در تولید نخ BCF- تولید قطعات پلاستیکی و ...کاربرد دارد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 2500 کیلوگرم
توضیحات مهم:  پلی پروپیلن گرید C30S تولید پتروشیمی اراک است و درجه روانروی آن(MFI) در حدود 6 میباشد .این پلی پروپیلن در زمینه ساخت انواع قطعات تزریقی ، گونی بافی ، حصیر بافی و غیره کاربرد دارد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 2500 کیلوگرم
توضیحات مهم:  پلی پروپیلن Z30S تولید پتروشیمی های مارون و اراک بوده و درزمینه ساخت انواع قطعات تزریقی ، لوازم آشپزخانه ، ظروف یکبار مصرف و غیره کاربرد دارد .درجه رونروای آن در حدود 25 میباشد.
در حال ارسال اطلاعات...