پیشبند

5محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
27000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  100% ضد آب رویه از جنس حوله قسمت داخلی از جنس لاتکس طراحی زیبا و خوشرنگ با حوله دستی همراه طول پیشبند بدون بند : 68 سانتی متر و عرض : 50 Cm طول بند دور کمر 48 Cm ابعاد حوله دستی 30در 40 Cm
عضویت ویژه عضو تایید شده
27000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  100% ضد آب رویه از جنس حوله قسمت داخلی از جنس لاتکس طراحی زیبا و خوشرنگ با حوله دستی همراه طول پیشبند بدون بند : 68 سانتی متر و عرض : 50 Cm طول بند دور کمر 48 Cm ابعاد حوله دستی 30در 40 Cm
عضویت ویژه عضو تایید شده
27000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  100% ضد آب رویه از جنس حوله قسمت داخلی از جنس لاتکس طراحی زیبا و خوشرنگ با حوله دستی همراه طول پیشبند بدون بند : 68 سانتی متر و عرض : 50 Cm طول بند دور کمر 48 Cm ابعاد حوله دستی 30در 40 Cm
عضویت ویژه عضو تایید شده
27000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  100% ضد آب رویه از جنس حوله قسمت داخلی از جنس لاتکس طراحی زیبا و خوشرنگ با حوله دستی همراه طول پیشبند بدون بند : 68 سانت و عرض : 50 سانت طول بند دور کمر 48 سانت ابعاد حوله دستی 30در 40 سانت
عضویت ویژه عضو تایید شده
27000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  100% ضد آب رویه از جنس حوله قسمت داخلی از جنس لاتکس طراحی زیبا و خوشرنگ با حوله دستی همراه طول پیشبند بدون بند : 68 سانت و عرض : 50 سانت طول بند دور کمر 48 سانت ابعاد حوله دستی 30در 40 سانت
در حال ارسال اطلاعات...