قطعات استوک الکترونیک

1محصول
   
امنیت خرید :
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  در راستای نوسازی کارخانجات قدیمی و تهیه نسخه های پشتیبان از بردهای قدیمی که امکان تهیه و بازسازی آنها وجود ندارد منجر به تولید و طراحی مجدد بردها و مدارات می شود که به مهندسی معکوس معروف می باشد.
در حال ارسال اطلاعات...