مواد اولیه پلاستیک

(125محصول)
حداقل سفارش    1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش    1000 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش    25 30,000 تومان
30,000 تومان
حداقل سفارش    500 کیلوگرم 30,000 تومان
30,000 تومان
حداقل سفارش    20 کیلوگرم 23,000 تومان
23,000 تومان
حداقل سفارش    1 عدد 200,000 تومان
200,000 تومان
حداقل سفارش    500 کیلوگرم 15,000 تومان
15,000 تومان
حداقل سفارش    25 30,000 تومان
30,000 تومان
حداقل سفارش    25 20,000 تومان
20,000 تومان
حداقل سفارش    50 کیلوگرم 50,000 تومان
50,000 تومان
حداقل سفارش    50 کیلوگرم 30,000 تومان
30,000 تومان
حداقل سفارش    20 کیلوگرم 20,000 تومان
20,000 تومان
حداقل سفارش    25 40,000 تومان
40,000 تومان
حداقل سفارش    500 39,000 تومان
39,000 تومان
حداقل سفارش    1 39,500 تومان
39,500 تومان
حداقل سفارش    50 کیلوگرم 50,000 تومان
50,000 تومان
حداقل سفارش    25 16,000 تومان
16,000 تومان
حداقل سفارش    25 30,000 تومان
30,000 تومان
در حال ارسال اطلاعات...