بشر

15محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  سمپلر آزمایشگاهی تک کاناله ثابت 30ul کمپانی CAPP دانمارک
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1
توضیحات مهم:  بشر آزمایشگاهی در سایز مختلف
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  فروش بشر تفلونی آزمایشگاهی 1cc و ظروف آزمایشگاهی تفلونی cowie انگلستان
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  فروش بشر 100 کربن دار تفلونی و ظروف آزمایشگاهی تفلونی cowie انگلستان
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  فروش بشر تفلونی آزمایشگاهی 50cc و ظروف آزمایشگاهی تفلونی cowie انگلستان
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  فروش بشر تفلونی 400 چینی او ظروف آزمایشگاهی تفلونی ساختcowie انگلستان
از 3000 تا 70000 تومان
حداقل میزان سفارش : 10 عدد
توضیحات مهم:  بشر شیشه ای پیرکس کمپانی SCHOTT
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  فروش بشر تفلونی 10cc و ظروف آزمایشگاهی تفلونی cowie انگلستان
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  فروش بشر 250 کربن دار تفلونی و ظروف آزمایشگاهی تفلونی cowie انگلستان
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  فروش بشر تفلونی آزمایشگاهی 5000cc و ظروف آزمایشگاهی تفلونی cowie انگلستان
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  فروش بشر 400 کربن دار تفلونی و ظروف آزمایشگاهی تفلونی cowie انگلستان
2000 تومان
حداقل میزان سفارش : 12 عدد
توضیحات مهم:  بشر شیشه ای پیرکس کمپانی Haman
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  فروش اسپاتول دوسر تخت 250x8 و ظروف آزمایشگاهی تفلونی cowie انگلستان
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  فروش بشر تفلونی آزمایشگاهی 5cc و ظروف آزمایشگاهی تفلونی cowie انگلستان
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  فروش بشر تفلونی آزمایشگاهی 500cc و ظروف آزمایشگاهی تفلونی cowie انگلستان
در حال ارسال اطلاعات...