گیربکس کامیون

21محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
از 135000 تا 160000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  لیور دنده کامیونت فوتون FOTON
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  درب پشت گیربکس کامیونت فوتون FOTON
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  چرخ دنده 2 و 3 گیربکس کامیون هوو HOWO
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پمپ کلاج پایین کامیونت الوند اصلی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  کرانول و پنیون 29/17 کامیون هوو HOWO
عضویت ویژه عضو تایید شده
35000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پمپ کلاچ بالا کامیونت فوتون FOTON
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  گیربکس کامل کامیون هوو HOWO
عضویت ویژه عضو تایید شده
از 250000 تا 280000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  دیسک کلاچ کامیونت فوتونFOTON
عضویت ویژه عضو تایید شده
از 130000 تا 160000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پمپ کلاچ پایین کامیون هوو HOWO سیستم پمپ کلاچ در کامیون های سنگین به منظور تسهیل در تعویض دنده بکار رفته است
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  کرانول و پنیون 29/21 کامیون هوو HOWO این دو محصول فقط با هم مصرف میشوند
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  درب گیربکس کامیونت فوتون foton
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  گلدونی گیربکس (پوسته کلاچ) کامیونت فوتون FOTON نام دیگر این محصول پوسته کلاچ است
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  کاسه نمد ته میل لنگ کامیونت فوتون FOTON
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  کله گاوی سر عقب کامیون هوو HOWO
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  دنده دو قلو کامیونت فوتون FOTON اصلی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  قیفی(درب جلو)گیربکس کامیونت فوتونFOTON
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  چرخ دنده 1و2 گیربکس فوتون FOTON
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  دنده 5 گیربکس کامیونت فوتون FOTON
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پوسته گیربکس کامیونت فوتون foton اصلی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  شافت ورودی کامیونت فوتونFOTON
در حال ارسال اطلاعات...