سایر سیستم های برقی خودرو

8محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 5 قطعه
توضیحات مهم:  کوئل دوقلو انژکتور موبیلترون پراید (MOBILETRON) این قطعه بر روی خودرو پراید انژکتوری مورد استفاده قرار می گیرد
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 5 قطعه
توضیحات مهم:  مگنت موبیلترون تایوان پژو (MOBILETRON) این قطعه به نام شتاب و بوبین نیز معروف است که مورد استفاده بر روی خودرو پژو کاربراتور می باشد
عضویت ویژه عضو تایید شده
30000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  استپر موتور خودرو تیبا ،این Stepper motor به نام موتور پله ایی پیکان نیز معروف است عمده خرابی در استپر موتورهنگام عملکرد موتور در دور آرام نمایان می شود
عضویت ویژه عضو تایید شده
30000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  استپر موتور خودرو پیکان ،این Stepper motor به نام موتور پله ایی پیکان نیز معروف است عمده خرابی در استپر موتورهنگام عملکرد موتور در دور آرام نمایان می شود
عضویت ویژه عضو تایید شده
30000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  استپر موتور پراید زیمنس (Green) به نام موتور پله ایی نیز معروف است،با جدیدترین تکنولوژی ساخته شده به صورتی که هنگام نصب آن جهت تنظیم استپر موتور نیازی به استفاده از دستگاه دیاگ نیست
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 5 قطعه
توضیحات مهم:  کوئل دوبل انژکتور موبیلترون پراید (MOBILETRON) این قطعه بر روی خودرو پراید انژکتوری مورد استفاده قرار می گیرد
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 5 قطعه
توضیحات مهم:  دیود دینام کاربراتور موبیلترون پراید (MOBILETRON) این قطعه Diode بر روی پراید کاربراتوری مورد استفاده قرار می گیرد
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 5 قطعه
توضیحات مهم:  مگنت موبیلترون تایوان پراید (MOBILETRON) این قطعه به نام شتاب و بوبین نیز معروف است که مورد استفاده بر روی خودرو پراید کاربراتور می باشد
در حال ارسال اطلاعات...